KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"finish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finish czasownik

finish + rzeczownik
Kolokacji: 184
finish runners-up • finish eating • finish runner-up • finish college • finish school • finish one's career • finish one's work • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 68
(1) runners-up, runner, journey
Kolokacji: 3
(2) eating, cooking, preparation
Kolokacji: 3
(3) runner-up, scorer
Kolokacji: 2
(22) course, grade, class, meeting
Kolokacji: 4
(23) cup, hole, garment
Kolokacji: 3
(24) cigarette, glass
Kolokacji: 2
(25) length, chance
Kolokacji: 2
1. finish one's investigation = kończyć czyjś śledztwo finish one's investigation
  • "Will we be allowed out of our quarters again once your people have finished their investigation?"
  • But I expect that when they finish their investigation, they'll let him go.
  • I think maybe you should leave Styles alone until we've finished our investigation.
  • "How dared you do so when I had not finished my investigation?"
  • The committee finished its investigation in mid-April of the same year.
  • Brand finished his investigation of the table with a sigh.
  • Officials said the team will not finish its investigation before August.
  • We want to give the police all the time they need to finish their investigation.
  • You'll have to leave until we finish our investigation," he said.
  • Police kept him under surveillance for several weeks, until they had finished their investigation.
2. finish one's examination = kończyć czyjś zbadanie finish one's examination
3. finish one's search = kończyć czyjś poszukiwania finish one's search
4. finish one's exams = kończyć czyjś egzaminy finish one's exams
5. finish one's research = kończyć czyjś badania finish one's research
6. finish counting = skończ liczyć finish counting
7. finish one's analysis = kończyć czyjś analiza finish one's analysis
(27) set, workout
Kolokacji: 2
(28) standing, sweep
Kolokacji: 2
(29) shift, relay
Kolokacji: 2
(30) doctorate, PhD, Ph.D.
Kolokacji: 3
(31) thesis, dissertation, editing
Kolokacji: 3
(32) repair, cleaning, bath
Kolokacji: 3
(34) shooting, shot
Kolokacji: 2
(35) battle, war
Kolokacji: 2
(36) flowering, development
Kolokacji: 2
(37) dance, Master
Kolokacji: 2
czasownik + finish
Kolokacji: 31
manage to finish • fail to finish • try to finish • want to finish • need to finish • return to finish • allow to finish • go to finish • ...
finish + przyimek
Kolokacji: 51
finish off • finish up • finish out • finish with • finished until • ...
finish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 71
finish high • finally finish • eventually finish • finish well • later finish • once finished • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.