"finish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

finish rzeczownik

rzeczownik + finish
Kolokacji: 45
podium finish • place finish • photo finish • Cup finish • runner-up finish • ...
finish + rzeczownik
Kolokacji: 7
finish line • Finish Productions audio drama • Finish Production • finish area • finish work • ...
finish + czasownik
Kolokacji: 9
finish comes • finish earns • place finish means • finish gives • finish makes • ...
czasownik + finish
Kolokacji: 26
earn one's finish • lead to a place finish • help to a place finish • post several finishes • record several finishes • ...
przymiotnik + finish
Kolokacji: 109
best finish • second-place finish • third-place finish • top finish • high finish • strong finish • fourth-place finish • individual finish • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. best finish = najlepszy koniec best finish
2. second-place finish = drugi-miejsce koniec second-place finish
3. third-place finish = koniec trzeci-miejsce third-place finish
4. top finish = najlepszy koniec top finish
6. strong finish = silny koniec strong finish
7. fourth-place finish = czwarty-miejsce koniec fourth-place finish
8. individual finish = indywidualny koniec individual finish
9. first-place finish = pierwszy-miejsce koniec first-place finish
10. fifth-place finish = piąty-miejsce koniec fifth-place finish
11. last-place finish = ostatni-miejsce koniec last-place finish
12. smooth finish = spokojny koniec smooth finish
13. consecutive finish = kolejny koniec consecutive finish
14. big finish = wielki koniec big finish
15. luxurious finish = luksusowy koniec luxurious finish
16. disappointing finish = udaremniając koniec disappointing finish
17. close finish = wyrównana końcówka close finish
18. sixth-place finish = koniec szósty-miejsce sixth-place finish
przyimek + finish
Kolokacji: 12
after a finish • of finish • at the finish • from the finish • to a finish • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.