BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"find" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

find czasownik

find + rzeczownik
Kolokacji: 1018
find employment • find traces • find fault • find refuge • find shelter • find comfort • find inspiration • find happiness • find solace • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. find employment = znaleźć pracę, znaleźć zatrudnienie find employment
4. find fault = dopatrz się uchybień find fault
5. find refuge = odnaleźć schronienie find refuge
7. find comfort = znajdź pocieszenie find comfort
9. find objects = znajdź przedmioty find objects
10. find clues = znajduj wskazówki find clues
12. find solace = znajduj pociechę find solace
13. find favor = cieszyć sie aprobatą, znajdować poparcie find favor
14. find flaws = znajdź skazy find flaws
18. find work = znaleźć pracę find work
19. find peace = znajdź pokój find peace
20. find relief = znajdź ulga find relief
21. find proof = znajdź dowód find proof
22. find joy = znajdź radość find joy
24. find acceptance = spotkać się z aprobatą find acceptance
25. find support = zyskiwać poparcie find support
26. find pleasure = ciesz się find pleasure
27. find fame = znajdź sława find fame
28. find humor = znajdź humor find humor
29. find satisfaction = znajdź zadowolenie find satisfaction
31. find love = znajdź miłość find love
32. find food = znajdź jedzenie find food
33. find weapons = znajdź broń find weapons
34. find help = znajdź pomoc find help
35. find references = znajdź odniesienia find references
36. find gold = znajdź złoto find gold
37. find shot = znajdź strzał find shot
39. find beauty = znajdź piękno find beauty
41. find material = znajdź materiał find material
43. find examples = znajdź przykłady find examples
44. find housing = znajdować mieszkaniowy find housing
45. find documents = znajdź dokumenty find documents
46. find God = znajdź Bóg find God
47. find bones = znajdź kości find bones
48. find mention = znajdź wzmiankę find mention
51. find guidance = znajdź wskazówki find guidance
55. find errors = znajdź błędy find errors
59. find space = znajdź przestrzeń find space
60. find means = znajdź sposób find means
61. find items = znajdź rzeczy find items
62. find value = znajdź wartość find value
63. find resources = znajdź zasoby find resources
64. find victims = znajdź ofiary find victims
65. find stuff = znajdź coś find stuff
66. find images = znajdź obrazy find images
67. find problems = znajdź problemy find problems
68. find water = znajdź wodę find water
70. find details = znajdź szczegóły find details
71. find trouble = znajdź kłopoty find trouble
72. find drugs = znajdź leki find drugs
  • But they'd find use enough for him in other areas.
  • I even found a use for the human dead left behind.
  • But I seem to have found a better use instead.
  • He was going to have to find a better use for them than this.
  • No one has found a use for it as yet.
  • The military could find a use for his technology, too, he added.
  • "I found a use for some of those drugs you brought me."
  • They would find uses for all of it in the future.
  • But how much strength would he ever find use for?
  • I could only hope that I'd find a use for it eventually.
76. find records = znajdź zapisy find records
77. find ones = znajdować find ones
78. find land = znajdź ziemię find land
79. find papers = znajdź papiery find papers
80. find treatments = znajdź traktowania find treatments
81. find players = znajdź graczy find players
82. find customers = znajdź klientów find customers
83. find videos = znajdź wideo find videos
85. find one's voice = odzyskać mowę (np. będąc stremowanym) find one's voice
86. find photos = znajdź zdjęcia find photos
90. find one's wife = znajdować czyjś żona find one's wife
91. find one's father = znajdować czyjś ojciec find one's father
92. find albums = znajdź albumy find albums
94. find one's car = znajdować czyjś samochód find one's car
95. find one's form = znajdować czyjś forma find one's form
96. find one's mother = znajdować czyjś matka find one's mother
97. find one's family = znajdować czyjś rodzina find one's family
98. find parts = znajdź części find parts
99. find one's feet = poczuć się pewnie, przyzwyczaić się find one's feet
100. find areas = znajdź obszary find areas
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 184
czasownik + find
Kolokacji: 128
help find • report finding • keep finding • try find • scramble to find • struggle to find • awake to find • try to find • want find • ...
find + przyimek
Kolokacji: 97
find out • find back • find up • found throughout • find near • ...
find + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 265
find guilty • finally find • commonly found • suddenly find • find dead • find attractive • find useful • find interesting • find alive • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.