14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"financial" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

financial przymiotnik

financial + rzeczownik
Kolokacji: 608
financial support • financial crisis • financial officer • financial institution • financial problem • financial market • financial difficulty • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. financial support = wsparcie finansowe, pomoc finansowa financial support
5. financial problem = finansowy problem financial problem
7. financial difficulty = trudność finansowa financial difficulty
8. financial service = usługa finansowa financial service
9. financial aid = wsparcie finansowe na edukację financial aid
11. financial trouble = trudności finansowe financial trouble
13. financial statement = raport finansowy, sprawozdanie finansowe financial statement
15. financial situation = sytuacja finansowa, stan majątkowy financial situation
16. financial adviser = doradca finansowy financial adviser
18. financial success = sukces finansowy financial success
19. financial incentive = bodziec finansowy, motywowanie płacowe, zachęta finansowa financial incentive
21. financial district = dzielnica finansowa financial district
22. financial backing = wsparcie finansowe financial backing
23. financial interest = udział finansowy financial interest
24. financial loss = strata finansowa, strata pieniężna financial loss
25. financial condition = status majątkowy financial condition
27. financial information = informacja finansowa financial information
28. financial burden = ciężar finansowy, obciążenie finansowe financial burden
30. financial transaction = operacja finansowa, transakcja finansowa financial transaction
31. financial help = pomoc materialna financial help
  • Looks like I won't be getting any financial help there then.
  • To hear its staff members tell it, financial help is not the whole story.
  • Of that number, under 10 percent said they would need financial help.
  • The idea is to provide financial help to those who are trying to make a positive impact on society.
  • More information about other forms of financial help for students.
  • He asked them for financial help, and they gave him $38,000.
  • At times, they were a financial help to their families.
  • Eventually he did so, with financial help from his parents.
  • I can walk into a situation and in five minutes say that we'll provide financial help.
  • We can own the world, the two of us, if you'll just give me a little financial help.
32. financial position = status majątkowy financial position
34. financial record = finansowy zapis financial record
36. financial report = raport finansowy, sprawozdanie finansowe financial report
37. financial stability = stabilność finansowa financial stability
38. financial planning = planowanie finansowe financial planning
41. financial security = zabezpieczenie finansowe, bezpieczeństwo finansowe financial security
43. financial management = zarządzanie finansowe, zarządzanie finansami financial management
44. financial need = potrzeba finansowa financial need
45. financial gain = korzyść majątkowa financial gain
46. financial affair = finansowa sprawa financial affair
47. financial hardship = finansowe trudności financial hardship
48. financial benefit = finansowa korzyść financial benefit
49. financial risk = ryzyko finansowe financial risk
50. financial instrument = instrument finansowy financial instrument
51. financial consultant = doradca finansowy financial consultant
54. financial arrangement = finansowe ustawienie financial arrangement
55. financial product = produkt finansowy financial product
56. financial term = finansowy termin financial term
57. financial constraint = finansowe ograniczenie financial constraint
58. financial dealings = finansowy handel financial dealings
59. financial reward = finansowa nagroda financial reward
60. financial scandal = skandal finansowy financial scandal
62. financial obligation = zobowiązanie finansowe financial obligation
63. financial collapse = krach finansowy financial collapse
64. financial woe = finansowa żałość financial woe
65. financial commitment = promesa kredytowa, zobowiązanie finansowe financial commitment
66. financial penalty = kara pieniężna financial penalty
67. financial cost = koszt finansowy financial cost
68. financial strength = finansowa siła financial strength
69. financial disaster = katastrofa finansowa financial disaster
70. financial strait = finansowa cieśnina financial strait
71. financial responsibility = odpowiedzialność finansowa financial responsibility
72. financial status = sytuacja finansowa financial status
73. financial capital = kapitał finansowy financial capital
74. financial advice = finansowa rada financial advice
75. financial impact = wpływ finansowy financial impact
76. financial investment = inwestycja finansowa financial investment
77. financial strain = finansowe obciążenie financial strain
78. financial compensation = rekompensata finansowa financial compensation
79. financial stake = finansowa stawka financial stake
80. financial irregularity = nieprawidłowość finansowa financial irregularity
82. financial independence = niezależność finansowa financial independence
83. financial mean = finansowy oznaczać financial mean
84. financial center = centrum finansowe financial center
85. financial matter = finansowa sprawa financial matter
86. financial data = dane finansowe financial data
87. financial plan = plan finansowy financial plan
88. financial concern = finansowa troska financial concern
89. financial future = finansowa przyszłość financial future
90. financial package = plan finansowy, pakiet finansowy financial package
91. financial decision = decyzja finansowa financial decision
92. financial detail = finansowy szczegół financial detail
93. financial disclosure = publikowanie sprawozdań finansowych spółki akcyjnej financial disclosure
94. financial reason = finansowy powód financial reason
96. financial health = sytuacja finansowa financial health
97. financial community = kręgi finansowe financial community
98. financial control = kontrola finansowa financial control
99. financial distress = kłopoty finansowe, trudności finansowe financial distress
100. financial world = kręgi finansowe, świat finansów financial world
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 123

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.