BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"filter" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

filter rzeczownik

rzeczownik + filter
Kolokacji: 37
air filter • water filter • spam filter • oil filter • color filter • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. air filter = filtr powietrza air filter
3. spam filter = filtr spamu spam filter
filter + rzeczownik
Kolokacji: 27
filter feeder • filter paper • filter system • filter mask • filter media • ...
filter + czasownik
Kolokacji: 11
filter works • filter removes • filter uses • filter allows • filter blocks • ...
czasownik + filter
Kolokacji: 5
use filters • install filters • include filters • require filters • add filters
przymiotnik + filter
Kolokacji: 38
special filter • digital filter • optical filter • electronic filter • red filter • ...
przyimek + filter
Kolokacji: 7
of filters • with filters • through a filter • in filters • for filters • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.