"figure" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

figure rzeczownik

rzeczownik + figure
Kolokacji: 168
sales figure • action figure • authority figure • census figure • opposition figure • cult figure • attendance figure • casualty figure • ...
figure + rzeczownik
Kolokacji: 16
figure skater • Figure Skating Championship • World Figure Skating Championship • figure skating competition • figure skating • ...
figure + czasownik
Kolokacji: 290
figure shows • figure appears • figure stands • figure represents • figure rises • figure emerges • figure indicates • figure reflects • ...
czasownik + figure
Kolokacji: 149
depict figures • figure compiled • release figures • cite figures • draw figures • figure published • figure dressed • provide figures • ...
przymiotnik + figure
Kolokacji: 722
political figure • public figure • prominent figure • key figure • central figure • historical figure • human figure • double figure • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. public figure = osobistość publiczna, osoba publiczna public figure
  • Everyone pretty much has made up his mind about him as a public figure.
  • And she does not want to be a public figure.
  • She is the one public figure in America that we know everything about and nothing.
  • He has been a public figure for more than three decades.
  • It was the second attack on a public figure in two months.
  • So if you're a public figure, this information is known.
  • Your father had been a public figure most of his life but she was very much in the background.
  • As for my husband and me, we were public figures once.
  • He was one of the last free public figures in our country.
  • He has not sought to be a public figure here.
3. prominent figure = znaczący osobistość prominent figure
4. key figure = gruba ryba, szycha, ważna osobistość key figure
8. double figure = liczba dwucyfrowa double figure
10. tall figure = wysoka figura tall figure
12. powerful figure = potężna figura powerful figure
13. literary figure = literacka liczba literary figure
15. shadowy figure = postać pozostająca w cieniu shadowy figure
16. dark figure = ciemna figura dark figure
17. familiar figure = znajoma postać familiar figure
18. controversial figure = kontrowersyjna postać controversial figure
20. tiny figure = maleńka figura tiny figure
22. notable figure = liczba znakomitości notable figure
23. leading figure = wybitna postać leading figure
24. dominant figure = widoczna figura dominant figure
25. mysterious figure = tajemnicza figura mysterious figure
26. exact figure = dokładna liczba exact figure
27. legendary figure = legendarna postać legendary figure
28. slender figure = szczupła figura slender figure
29. male figure = postać płcia męskiej male figure
30. slim figure = szczupła postać slim figure
31. mythological figure = mitologiczna liczba mythological figure
32. major figure = główna liczba major figure
33. popular figure = popularna liczba popular figure
34. late figure = spóźniona figura late figure
35. actual figure = rzeczywista liczba actual figure
36. heroic figure = postać heroiczny heroic figure
39. national figure = krajowa liczba national figure
41. low figure = mała liczba low figure
42. significant figure = znaczna figura significant figure
43. famous figure = sławna liczba famous figure
44. cultural figure = kulturowa liczba cultural figure
45. final figure = ostatnia figura final figure
46. recent figure = niedawna figura recent figure
47. single figure = liczba jednocyfrowa single figure
48. large figure = ogromna postać large figure
49. main figure = główna liczba main figure
50. hooded figure = liczba w kapturze hooded figure
51. high figure = wysoka liczba high figure
52. great figure = znaczna liczba great figure
53. military figure = militarna liczba military figure
55. black figure = czarna liczba black figure
56. little figure = mało liczby little figure
57. solitary figure = liczba samotnika solitary figure
58. new figure = nowa kwota new figure
60. tragic figure = postać tragiczna tragic figure
61. pivotal figure = decydująca figura pivotal figure
62. historic figure = historyczna liczba historic figure
64. distant figure = daleka liczba distant figure
65. towering figure = wybitna liczba towering figure
66. strange figure = dziwna figura strange figure
67. allegorical figure = alegoryczna liczba allegorical figure
69. specific figure = określona figura specific figure
70. lone figure = samotna liczba lone figure
71. white figure = biała liczba white figure
72. iconic figure = ikoniczna liczba iconic figure
73. slight figure = drobna liczba slight figure
74. cloaked figure = skryta liczba cloaked figure
75. American figure = Amerykańska liczba American figure
76. real figure = prawdziwa figura real figure
77. local figure = lokalna liczba local figure
78. similar figure = figura podobna similar figure
79. huge figure = olbrzymia liczba huge figure
80. respected figure = szanowana liczba respected figure
81. fine figure = świetna figura fine figure
82. principal figure = główna liczba principal figure
84. robed figure = przyodziana liczba robed figure
85. only figure = jedyna liczba only figure
86. ghostly figure = upiorna figura ghostly figure
87. minor figure = niewiele znacząca postać minor figure
88. charismatic figure = liczba charyzmatyka charismatic figure
89. mythical figure = mityczna liczba mythical figure
90. life-size figure = naturalnych rozmiarów liczba life-size figure
91. computer-processed sales figure = przetworzona informatycznie liczba handlowa computer-processed sales figure
92. silent figure = cicha figura silent figure
93. wooden figure = drewniana figura wooden figure
95. available figure = dostępna figura available figure
96. impressive figure = robiąca wrażenie figura impressive figure
97. early figure = wczesna liczba early figure
98. nude figure = liczba aktu nude figure
99. international figure = międzynarodowa figura international figure
100. strong figure = silna figura strong figure
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 147
przyimek + figure
Kolokacji: 27
in figures • of figures • including figures • to figures • with figures • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.