Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"field" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

field rzeczownik

rzeczownik + field
Kolokacji: 311
football field • oil field • soccer field • baseball field • Wrigley Field • practice field • rice field • wheat field • gas field • killing field • ...
field + rzeczownik
Kolokacji: 241
field goal • field trip • field hockey • field athlete • Field Marshal • Field Guide • Field Artillery • field commander • field championship • ...
field + czasownik
Kolokacji: 109
field includes • field produces • surrounded by fields • field contains • field begins • ...
czasownik + field
Kolokacji: 126
play field • include fields • field called • indicate a field • hit to field • field known • move to field • receive in the field • ...
przymiotnik + field
Kolokacji: 338
magnetic field • left field • open field • electric field • athletic field • electromagnetic field • gravitational field • related field • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 85
2. left field = lewe pole (w baseballu) left field
  • He sat down in left field waiting for it to end.
  • It wouldn't seem as if she were coming out of left field.
  • Short stop also takes the cut off for the left field when the play is at second base.
  • He has played a majority of his career in left field and at second base.
  • The start in left field was his first since June 10, 1984.
  • I was trying to stop the ball from going into left field.
  • Something was always coming out of left field to surprise you.
  • I certainly didn't dream him up out of left field.
  • That one really came out of left field didn't it?
  • He will not be able to take the chair to left field with him.
3. open field = otwarte pole open field
4. electric field = pole elektryczne electric field
5. green field = zielone pole green field
6. athletic field = lekkoatletyczne pole athletic field
8. gravitational field = pole grawitacyjne gravitational field
10. wide field = szerokie pole wide field
11. crowded field = wtłoczone pole crowded field
12. nearby field = pobliskie pole nearby field
14. visual field = pole widzenia visual field
15. respective field = odpowiednie pole respective field
16. right field = prawe pole, pozycja gracza w prawym polu (w baseballu) right field
17. entire field = całe pole entire field
18. academic field = naukowe pole academic field
19. scientific field = naukowe pole scientific field
20. broad field = szerokie pole broad field
21. vast field = olbrzymie pole vast field
22. medical field = medyczne pole medical field
23. particular field = szczególne pole particular field
25. whole field = całe pole whole field
26. required field = pole wymagane required field
27. new field = nowe pole new field
29. small field = małe pole small field
30. strong field = silne pole strong field
31. grassy field = trawiaste pole grassy field
32. left-center field = wyjść/wychodzić-centrum pole left-center field
34. main field = główne pole main field
35. empty field = puste pole empty field
36. right-center field = prawy-centrum pole right-center field
37. blue field = niebieskie pole blue field
38. big field = duże pole big field
39. major field = ważne pole major field
40. electrical field = elektryczne pole electrical field
41. old field = stare pole old field
42. specific field = konkretna dziedzina specific field
43. technical field = techniczne pole technical field
44. local field = pobliskie pole local field
45. muddy field = ubrudzone błotem pole muddy field
46. external field = zewnętrzne pole external field
47. finite field = ciało skończone finite field
48. diverse field = odmienne pole diverse field
49. Democratic field = Demokratyczne pole Democratic field
50. white field = białe pole white field
51. fertile field = żyzne pole fertile field
52. clear field = wyraźne pole clear field
53. professional field = dziedzina zawodowa professional field
54. natural gas field = złoże gazu ziemnego natural gas field
55. flat field = pole mieszkania flat field
56. certain field = pewne pole certain field
57. interdisciplinary field = interdyscyplinarne pole interdisciplinary field
58. weak field = słabe pole weak field
59. rich field = żyzne pole rich field
60. political field = polityczne pole political field
61. deep field = głębokie pole deep field
62. narrow field = ograniczone pole narrow field
63. red field = czerwone pole red field
65. volcanic field = wulkaniczne pole volcanic field
66. huge field = olbrzymie pole huge field
67. mathematical field = matematyczne pole mathematical field
68. short field = krótkie pole short field
69. powerful field = mocne pole powerful field
70. opposite field = naprzeciw pola opposite field
71. lush field = puszyste pole lush field
72. great field = wielkie pole great field
73. adjacent field = przyległe pole adjacent field
74. good field = dobre pole good field
75. full field = pełne pole full field
76. dark field = ciemne pole mikroskopu dark field
77. important field = ważne pole important field
78. black field = czarne pole black field
79. offshore field = przybrzeżne pole offshore field
80. scalar field = pole skalarne scalar field
81. social field = dziedzina społeczna social field
82. little field = mało pola little field
83. economic field = gospodarcze pole economic field
84. single field = jedno pole single field
85. cultural field = krąg kulturowy cultural field
przyimek + field
Kolokacji: 33
through fields • between fields • including fields • by fields • with fields • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.