"feeling" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feeling rzeczownik

rzeczownik + feeling
Kolokacji: 30
gut feeling • feeling of guilt • feeling of relief • feeling of helplessness • feeling of loss • ...
feeling + czasownik
Kolokacji: 101
feeling comes • feeling grows • feeling goes • feeling runs • feeling changes • feeling begins • feeling makes • ...
czasownik + feeling
Kolokacji: 138
evoke feelings • develop feelings • express one's feelings • hurt one's feelings • share one's feelings • understand one's feelings • ...
przymiotnik + feeling
Kolokacji: 374
strong feeling • bad feeling • hard feeling • personal feeling • true feeling • strange feeling • mixed feeling • general feeling • ...
przyimek + feeling
Kolokacji: 25
without feeling • of feeling • from feelings • to one's feelings • about one's feelings • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.