"feature" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

feature rzeczownik

rzeczownik + feature
Kolokacji: 131
safety feature • design feature • bonus feature • Documentary Feature • security feature • water feature • Premier feature • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
1. safety feature = mechanizm zabezpieczający safety feature
2. design feature = cecha konstrukcyjna design feature
6. water feature = ozdoba wodna (np. mała fontanna w ogrodzie) water feature
7. Premier feature = Główna cecha Premier feature
8. language feature = cecha języka language feature
9. surface feature = forma powierzchni ziemi surface feature
10. search feature = poszukiwania cecha search feature
11. debut feature = debiutancka cecha debut feature
12. feature of one's face = cecha z czyjś twarz feature of one's face
14. terrain feature = forma terenu terrain feature
16. feature of one's work = cecha z czyjś praca feature of one's work
feature + rzeczownik
Kolokacji: 53
feature film • feature article • feature story • feature writer • feature documentary • feature set • feature film debut • feature debut • ...
feature + czasownik
Kolokacji: 130
feature includes • feature allows • feature makes • owned by features • feature appears • feature seems • ...
czasownik + feature
Kolokacji: 151
incorporate features • combine features • add features • include features • contain features • feature called • retain features • ...
przymiotnik + feature
Kolokacji: 507
Web-only feature • special feature • main feature • unique feature • common feature • distinctive feature • important feature • ...
przyimek + feature
Kolokacji: 27
with features • of features • over one's features • at one's features • for features • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.