BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"fast" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fast przymiotnik

fast + rzeczownik
Kolokacji: 216
fast food • fast track • fast pace • fast break • fast bowler • fast car • fast friend • fast lane • fast start • Fast Company • fast time • ...
czasownik + fast
Kolokacji: 19
move fast • go fast • grow fast • run fast • drive fast • ...
przysłówek + fast
Kolokacji: 20
extremely fast • relatively fast • incredibly fast • unusually fast • exceptionally fast • ...
fast + przyimek
Kolokacji: 5
fast for • fast with • fast on • fast in • fast to

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.