BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"famous" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

famous przymiotnik

famous + rzeczownik
Kolokacji: 620
famous artist • famous example • famous writer • famous works • famous painting • famous actor • famous singer • famous poet • ...
czasownik + famous
Kolokacji: 3
become famous • make famous • grow famous
przysłówek + famous
Kolokacji: 24
most famous • internationally famous • locally famous • particularly famous • once famous • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
  • I want to be the most famous person in the whole world.
  • He had left me with the one who would become the most famous.
  • He was already the most famous man in the world.
  • She was one of the most famous women in the world.
  • He is now the most famous member of the family.
  • The name of the family comes from its two most famous members.
  • Here are some of the world's most famous cold cases.
  • They are some of the world's most famous cover girls.
  • The most famous of them happened the next year, in 1979.
  • He's about the most famous thing we got around here.
2. internationally famous = sławny na całym świecie internationally famous
3. locally famous = w okolicy sławny locally famous
4. particularly famous = szczególnie sławny particularly famous
5. once famous = kiedyś sławny once famous
6. equally famous = tak samo sławny equally famous
7. justly famous = słusznie sławny justly famous
8. nationally famous = w całym kraju sławny nationally famous
9. especially famous = szczególnie sławny especially famous
famous + przyimek
Kolokacji: 21
famous throughout • famous for • famous among • famous by • famous in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.