Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"fairly" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fairly przysłówek

czasownik + fairly
Kolokacji: 76
treated fairly • fairly priced • deal fairly • fairly represent • fairly compensated • ...
fairly + przymiotnik
Kolokacji: 315
fairly common • fairly large • fairly easy • fairly simple • fairly certain • fairly high • fairly small • fairly sure • fairly typical • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 62
2. fairly good = dość dobry, całkiem dobry fairly good
  • "Of course, the fact that the child is fairly good looking had nothing to do with your decision."
  • I even had a fairly good idea what it was up to now.
  • From here, she had a fairly good side view of the three.
  • A fairly good one, as such things go in Africa.
  • The film was fairly good, but I expected it to be a lot better.
  • I asked, having a fairly good idea of how father had passed on.
  • I should be a fairly good example of the situation, Jim said.
  • We understand enough about them now to have a fairly good idea of what they need.
  • She had a fairly good idea of what he was going to do.
  • As a matter of fact, they had put on a fairly good fight.
3. fairly large = dość duży fairly large
4. fairly easy = dość łatwy fairly easy
5. fairly simple = dość łatwy fairly simple
6. fairly certain = niemal pewny fairly certain
7. fairly high = dość wysoki fairly high
8. fairly small = dość mały fairly small
9. fairly sure = niemal pewny, prawie pewny fairly sure
10. fairly typical = dość typowy fairly typical
11. fairly low = dość niski fairly low
13. fairly obvious = dość oczywisty fairly obvious
14. fairly short = dość krótki fairly short
15. fairly strong = dość silny fairly strong
16. fairly recent = dość niedawny fairly recent
17. fairly new = dość nowy fairly new
18. fairly clear = dość czysty fairly clear
20. fairly accurate = dość dokładny fairly accurate
21. fairly constant = dość stały fairly constant
22. fairly close = dość blisko fairly close
23. fairly safe = dość bezpieczny fairly safe
24. fairly stable = dość stabilny fairly stable
25. fairly long = dość długi fairly long
26. fairly consistent = dość zgodny fairly consistent
27. fairly wide = dość szeroki fairly wide
28. fairly quiet = dość cichy fairly quiet
29. fairly steady = dość stały fairly steady
30. fairly similar = dość podobny fairly similar
31. fairly confident = dość pewny siebie fairly confident
32. fairly rare = dość rzadki fairly rare
33. fairly young = dość młody fairly young
34. fairly regular = dość regularny fairly regular
35. fairly normal = dość normalny fairly normal
36. fairly flat = dość płaski fairly flat
37. fairly decent = dość przyzwoity fairly decent
38. fairly narrow = dość wąski fairly narrow
39. fairly popular = dość popularny fairly popular
40. fairly heavy = dość ciężki fairly heavy
41. fairly conventional = dość konwencjonalny fairly conventional
42. fairly modest = dość skromny fairly modest
43. fairly complex = dość skomplikowany fairly complex
44. fairly standard = dość typowy fairly standard
45. fairly broad = dość szeroki fairly broad
46. fairly comfortable = dość wygodny fairly comfortable
47. fairly extensive = dość rozległy fairly extensive
48. fairly substantial = dość znaczny fairly substantial
49. fairly complete = dość kompletny fairly complete
50. fairly light = dość lekki fairly light
51. fairly conservative = dość konserwatywny fairly conservative
52. fairly predictable = dość przewidywalny fairly predictable
53. fairly significant = dość znaczny fairly significant
54. fairly reliable = dość niezawodny fairly reliable
55. fairly serious = dość poważny fairly serious
56. fairly smooth = dość gładki fairly smooth
57. fairly steep = dość stromy fairly steep
58. fairly big = dość duży fairly big
59. fairly ordinary = dość zwykły fairly ordinary
60. fairly active = dość czynny fairly active
61. fairly sophisticated = dość wyrafinowany fairly sophisticated
62. fairly basic = dość podstawowy fairly basic

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.