"fabric" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fabric rzeczownik

rzeczownik + fabric
Kolokacji: 45
cotton fabric • aircraft fabric • fabric of life • fabric of society • silk fabric • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. cotton fabric = tkanina bawełniana cotton fabric
2. aircraft fabric = materiał samolotu aircraft fabric
fabric + rzeczownik
Kolokacji: 39
fabric softener • fabric store • fabric design • fabric designer • fabric shop • ...
fabric + czasownik
Kolokacji: 19
fabric covering • fabric makes • fabric tears • fabric hangs • fabric rips • ...
czasownik + fabric
Kolokacji: 26
use fabrics • fabric made • make of fabric • produce fabrics • choose fabrics • ...
przymiotnik + fabric
Kolokacji: 137
social fabric • white fabric • synthetic fabric • soft fabric • thin fabric • ...
przyimek + fabric
Kolokacji: 11
of fabric • with fabric • from fabric • for fabrics • into the fabric • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.