"eye" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

eye rzeczownik

rzeczownik + eye
Kolokacji: 91
glass eye • eagle eye • compound eye • Snake Eye • London Eye • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(1) glass, chocolate
Kolokacji: 2
(2) eagle, owl
Kolokacji: 2
(3) compound, watering, kind, s
Kolokacji: 4
(4) Snake, bug, serpent
Kolokacji: 3
(6) God, Angel, X-ray, mind, set
Kolokacji: 5
(8) dragon, lizard
Kolokacji: 2
(9) camera, saucer
Kolokacji: 2
(10) silver, gold, Iron, cobalt
Kolokacji: 4
(11) weather, storm
Kolokacji: 2
(13) button, Mine, laser, fan
Kolokacji: 4
(14) piggy, puppy
Kolokacji: 2
(15) rib, others, screw, magpie
Kolokacji: 4
(17) Doe, raccoon, cow
Kolokacji: 3
(18) Shadow, ebony, goggle
Kolokacji: 3
(19) sapphire, azure, jade
Kolokacji: 3
(20) lavender, gooseberry
Kolokacji: 2
(21) pig, bedroom, officer, bull
Kolokacji: 4
1. crystal eye = oko kryształowe crystal eye
2. topaz eye = topaz oko topaz eye
  • And there in a row were our three pale-haired storm-waifs with the topaz eyes.
  • Those strange, topaz eyes from which a core of burnished steel looked out upon the world.
  • It had the face of a man, but the merciless topaz eyes of a cat.
  • The topaz eye of the scorpion glinted up at him.
  • But it was the golden topaz eyes that were the key to his personality.
  • In his mind, he still saw Jenny's face and topaz eyes, lights shining from the darkness that had been his past.
  • She turned to him, the waning light turning her topaz eyes into glittering amber pools.
  • The woman's face was a mutilated mask from which topaz eyes stared sightlessly.
  • Then, the fellow lifted a pair of deep topaz eyes to stare at Delacourt.
  • Those yellow topaz eyes opened, fixing David Oh with their gaze.
3. diamond eye = diamentowe oko diamond eye
4. stone eye = kamienne oko stone eye
5. Emerald Eye = Szmaragdowe Oko Emerald Eye
6. amethyst eye = oko z ametystem amethyst eye
7. marble eye = marmurowe oko marble eye
8. obsidian eye = obsydian oko obsidian eye
9. garnet eye = oko z granatami garnet eye
(23) PlayStation, FIFA, Bambi
Kolokacji: 3
(24) midnight, night
Kolokacji: 2
(25) Frog, Brass
Kolokacji: 2
(26) Agate, onyx, Rhinestone
Kolokacji: 3
eye + rzeczownik
Kolokacji: 97
eye contact • eye socket • eye movement • eye disease • eye injury • eye shadow • eye level • eye color • eye problem • eye view • ...
eye + czasownik
Kolokacji: 412
eye closes • eye widens • eye narrows • eye meets • eye opens • eye stares • eye flashes • eye shines • eye grows • eye focuses • ...
czasownik + eye
Kolokacji: 490
eye fixed • eye locked • lay eyes • eye adjusted • eye glued • eye trained • set eyes • close one's eyes • open one's eyes • ...
przymiotnik + eye
Kolokacji: 646
blue eye • dark eye • black eye • brown eye • left eye • bright eye • green eye • gray eye • naked eye • watchful eye • blind eye • ...
przyimek + eye
Kolokacji: 51
in one's eyes • of one's eyes • to one's eyes • into one's eyes • from one's eyes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.