14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"eye" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

eye rzeczownik

rzeczownik + eye
Kolokacji: 91
glass eye • eagle eye • compound eye • Snake Eye • London Eye • ...
eye + rzeczownik
Kolokacji: 97
eye contact • eye socket • eye movement • eye disease • eye injury • eye shadow • eye level • eye color • eye problem • eye view • ...
eye + czasownik
Kolokacji: 412
eye closes • eye widens • eye narrows • eye meets • eye opens • eye stares • eye flashes • eye shines • eye grows • eye focuses • ...
czasownik + eye
Kolokacji: 490
eye fixed • eye locked • lay eyes • eye adjusted • eye glued • eye trained • set eyes • close one's eyes • open one's eyes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(9) rub, wipe, strain, scratch
Kolokacji: 12
(10) raise, lift, lower, well
Kolokacji: 9
(12) stare, gaze, peer, glare, look
Kolokacji: 15
(13) shield, protect
Kolokacji: 4
1. move one's eyes = ruszać się czyjś oczy move one's eyes
2. touch one's eyes = dotknięcie czyjś oczy touch one's eyes
3. affect one's Eyes = wpływać czyjś Oczy affect one's Eyes
  • He shifted his eyes over the lot to make sure we were alone.
  • Jack shifted his eyes to the Soviet who was doing the talking.
  • "We heard talk about you and your family, but no one knew anything for sure," he said, shifting his eyes away quickly.
  • He shifted his eyes to the fourth person standing in front of him.
  • Wolf shifted his eyes around, to look first at one and, then the other of us.
  • White at the lips, he shifted his eyes, tried to focus on her.
  • I glanced at the image and shifted my eyes away.
  • Marie shifted her eyes from the wall and looked at him.
  • Rita shifted her eyes from one man to the other.
  • Jack did, shifting his eyes from the stone to the walls and back several times.
5. eye is glazed = oko jest oszklone eye is glazed
6. dry one's eyes = otrzeć łzy dry one's eyes
8. flood one's eyes = powódź czyjś oczy flood one's eyes
9. eye replaced = oko zastąpiło eye replaced
10. change before one's eyes = zmiana wcześniej czyjś oczy change before one's eyes
11. shake from one's eyes = strząsać czyjś oczy shake from one's eyes
12. eye darkened = oko spochmurniało eye darkened
13. eye flecked = oko miało plamy eye flecked
14. eye magnified = oko powiększyło eye magnified
15. color eyes = oczy koloru color eyes
16. eye watered = oko roniło łzy eye watered
17. shake one's eyes = potrząsać czyjś oczy shake one's eyes
18. change one's eyes = zmiana czyjś oczy change one's eyes
19. eye tinged = oko zabarwiło eye tinged
(23) look
Kolokacji: 3
(28) relieve, trust, rely, lean
Kolokacji: 4
(29) peel, wear, leak
Kolokacji: 4
(30) dab, swipe
Kolokacji: 2
(31) fade, stop, disappear, vanish
Kolokacji: 6
(35) know, screw, kiss
Kolokacji: 3
(36) surround, fringe
Kolokacji: 2
(37) screw, smile
Kolokacji: 4
(38) paint, describe, line, outline
Kolokacji: 5
(41) treat, ignore, abuse
Kolokacji: 3
(42) flow, hang
Kolokacji: 2
(43) scratch, claw, cut
Kolokacji: 4
(44) devour, destroy, explode, ruin
Kolokacji: 4
(45) mean, calculate, aim
Kolokacji: 4
(46) forget, bury
Kolokacji: 2
przymiotnik + eye
Kolokacji: 646
blue eye • dark eye • black eye • brown eye • left eye • bright eye • green eye • gray eye • naked eye • watchful eye • blind eye • ...
przyimek + eye
Kolokacji: 51
in one's eyes • of one's eyes • to one's eyes • into one's eyes • from one's eyes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.