"eye" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

eye rzeczownik

rzeczownik + eye
Kolokacji: 91
glass eye • eagle eye • compound eye • Snake Eye • London Eye • ...
eye + rzeczownik
Kolokacji: 97
eye contact • eye socket • eye movement • eye disease • eye injury • eye shadow • eye level • eye color • eye problem • eye view • ...
eye + czasownik
Kolokacji: 412
eye closes • eye widens • eye narrows • eye meets • eye opens • eye stares • eye flashes • eye shines • eye grows • eye focuses • ...
czasownik + eye
Kolokacji: 490
eye fixed • eye locked • lay eyes • eye adjusted • eye glued • eye trained • set eyes • close one's eyes • open one's eyes • ...
przymiotnik + eye
Kolokacji: 646
blue eye • dark eye • black eye • brown eye • left eye • bright eye • green eye • gray eye • naked eye • watchful eye • blind eye • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • Finally, he was the one who had to look away from her blue eyes.
  • She was a small woman of about his own age, with light brown hair and blue eyes.
  • She looked into his blue eyes, trying to make him understand.
  • They come to meet the man with light brown hair and blue eyes.
  • He was a young man, with an open face and blue eyes.
  • Then she was looking at him out of deep blue eyes.
  • His dark blue eyes were very still, looking at me.
  • They were probably brown, but people with dark hair sometimes had blue eyes.
  • He was said to have red hair and blue eyes.
  • His blue eyes told her all she needed to know.
2. dark eye = ciemne oko dark eye
4. brown eye = brązowe oko brown eye
5. left eye = lewe oko left eye
7. green eye = zielone oko green eye
8. gray eye = szary oko gray eye
9. naked eye = gołe oko (bez przyrządów optycznych) naked eye
10. blind eye = oko ślepe blind eye
11. watchful eye = czujne oko watchful eye
12. sharp eye = bystre oko sharp eye
13. keen eye = bystre oko keen eye
14. pale eye = blade oko pale eye
16. watery eye = nadmierne łzawienie watery eye
17. beady eye = świdrujące oko beady eye
18. bloodshot eye = przekrwione oko bloodshot eye
19. wary eye = ostrożne oko wary eye
20. deep-set eye = głęboko osadzone oko deep-set eye
21. evil eye = złe oko (wierzenie) evil eye
22. closed eye = zamknięte oko closed eye
23. sad eye = smutny wzrok sad eye
24. glowing eye = jarzące się oko glowing eye
25. frightened eye = przerażone oko frightened eye
26. sunken eye = wpadnięte oko sunken eye
27. dull eye = zmętniałe oko dull eye
28. untrained eye = niewprawne oko untrained eye
29. wide eye = szerokie oko wide eye
30. red eye = tania whisky, whiskacz red eye
31. private eye = prywatny detektyw private eye
32. close eye = bliskie oko close eye
33. tired eye = zmęczone oko tired eye
34. golden eye = złoty wzrok golden eye
35. dry eye = suche oko dry eye
36. fierce eye = gwałtowne oko fierce eye
37. intelligent eye = inteligentne oko intelligent eye
38. red-rimmed eye = czerwony-otaczać oko red-rimmed eye
39. right eye = prawe oko right eye
40. human eye = ludzkie oko human eye
41. critical eye = kluczowe oko critical eye
42. intense eye = intensywny wzrok intense eye
43. empty eye = puste oko empty eye
44. cold eye = chłodny wzrok cold eye
46. wild eye = błędne oko wild eye
47. narrow eye = wąskie oko narrow eye
48. hooded eye = oko w kapturze hooded eye
49. open eye = otwarte oko open eye
50. dead eye = zmarłe oko dead eye
51. light eye = oko światła light eye
52. angry eye = złe oko angry eye
53. large eye = duże oko large eye
54. big eye = duże oko big eye
55. huge eye = olbrzymie oko huge eye
56. clear eye = czyste oko clear eye
57. soft eye = łagodne oko soft eye
58. tiny eye = maleńkie oko tiny eye
59. quick eye = szybkie oko quick eye
60. deep eye = głębokie oko deep eye
61. little eye = oczko little eye
62. steady eye = niezachwiany wzrok steady eye
63. good eye = zdrowe oko good eye
64. hard eye = twarde oko hard eye
65. curious eye = ciekawe oko curious eye
66. small eye = mały wzrok small eye
67. single eye = jedno oko single eye
68. brilliant eye = błyskotliwe oko brilliant eye
69. great eye = wielkie oko great eye
70. old eye = stare oko old eye
71. strange eye = dziwny wzrok strange eye
72. half-closed eye = półprzymknięte oko half-closed eye
73. new eye = nowe oko new eye
74. white eye = blade oko white eye
75. luminous eye = świecące oko luminous eye
76. lovely eye = śliczne oko lovely eye
77. shrewd eye = sprytne oko shrewd eye
78. sparkling eye = skrzące się oko sparkling eye
79. bleary eye = zaczerwienione oko bleary eye
81. round eye = wokół oka round eye
82. enormous eye = ogromne oko enormous eye
83. blank eye = puste oko blank eye
84. swollen eye = zapuchnięte oko swollen eye
85. sightless eye = niewidome oko sightless eye
86. fresh eye = świeży wzrok fresh eye
88. glassy eye = szklane oko glassy eye
89. trained eye = wykwalifikowane oko trained eye
90. almond-shaped eye = migdałowe oko almond-shaped eye
91. expressive eye = pełne wyrazu oko expressive eye
92. cool eye = chłodny wzrok cool eye
93. downcast eye = spuszczone oko downcast eye
94. sleepy eye = śpiące oko sleepy eye
95. unseeing eye = niewidzące oko unseeing eye
96. gleaming eye = świecące oko gleaming eye
97. hungry eye = głodne oko hungry eye
98. slitted eye = slitted oko slitted eye
99. unaided eye = własny wzrok unaided eye
100. baleful eye = zgubne oko baleful eye
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 132
przyimek + eye
Kolokacji: 51
in one's eyes • of one's eyes • to one's eyes • into one's eyes • from one's eyes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.