BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"exhibition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

exhibition rzeczownik

rzeczownik + exhibition
Kolokacji: 79
art exhibition • solo exhibition • museum exhibition • photography exhibition • group exhibition • exhibition of one's work • ...
exhibition + rzeczownik
Kolokacji: 59
exhibition game • exhibition space • exhibition hall • exhibition match • exhibition catalogue • exhibition catalog • Exhibition Center • ...
exhibition + czasownik
Kolokacji: 90
exhibition includes • exhibition opens • exhibition features • exhibition runs • exhibition takes • exhibition continues • exhibition shows • ...
czasownik + exhibition
Kolokacji: 61
organize exhibitions • exhibition titled • exhibition called • include exhibitions • feature in an exhibition • exhibition entitled • ...
przymiotnik + exhibition
Kolokacji: 140
major exhibition • permanent exhibition • temporary exhibition • special exhibition • annual exhibition • international exhibition • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 27
  • A number of major exhibitions took place after her death.
  • There simply didn't seem to be enough to the work yet to support a major exhibition.
  • The firm took part in major exhibitions around the world.
  • This will be the first major exhibition of works on paper by the artist.
  • I am already looking forward to the opening of this major exhibition.
  • A 4,000-square-foot public gallery on the street floor will house major exhibitions.
  • Recently, for the first time, the museum sent out a major traveling exhibition.
  • Official site for the major 2011 exhibition devoted to his work.
  • It is the third major exhibition to include their work at the Metropolitan since 1970.
  • A current and major exhibition (until May 14) is typical.
6. international exhibition = wystawa międzynarodowa international exhibition
9. public exhibition = społeczna wystawa public exhibition
10. large exhibition = duża wystawa large exhibition
11. new exhibition = nowa wystawa new exhibition
13. small exhibition = kameralna wystawa small exhibition
14. inaugural exhibition = pokaz przemówienia inauguracyjnego inaugural exhibition
15. interactive exhibition = interaktywna wystawa interactive exhibition
18. one-man exhibition = jednoosobowa wystawa one-man exhibition
21. regular exhibition = zwykła wystawa regular exhibition
22. joint exhibition = połączona wystawa joint exhibition
23. individual exhibition = indywidualna wystawa individual exhibition
26. personal exhibition = indywidualna wystawa personal exhibition
przyimek + exhibition
Kolokacji: 15
through exhibitions • for exhibitions • on exhibition • including exhibitions • with an exhibition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.