"executive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

executive rzeczownik

rzeczownik + executive
Kolokacji: 232
company executive • business executive • industry executive • county executive • advertising executive • account executive • ...
executive + rzeczownik
Kolokacji: 124
executive director • executive producer • executive committee • executive officer • executive order • Executive Council • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
1. executive director = dyrektor wyższego szczebla, dyrektor wykonawczy executive director
  • He will return as an executive producer for the third season in 2010.
  • He later became the executive producer of many series for television.
  • The 2 shows have the same director and executive producer.
  • He became an executive producer for the third season in 1998.
  • I asked my executive producer what he was talking about.
  • I learned later that he was also an executive producer of the show.
  • He put money into the film and is one of its executive producers.
  • This time you're an executive producer, a first for you.
  • She is the executive producer of the school's television network.
  • She also served as an executive producer on the project.
10. executive chef = główny kucharz, kuchmistrz executive chef
11. executive assistant = asystent osoby na wyższym stanowisku, asystent przełożonego executive assistant
14. executive suite = apartament reprezentacyjny executive suite
18. executive position = stanowisko kierownicze executive position
21. executive body = organ wykonawczy executive body
22. executive member = członek komitetu wykonawczego executive member
23. executive privilege = przywilej prezydencki (np. prawo do nieudzielania pewnych informacji) executive privilege
24. Executive Mansion = siedziba gubernatora stanu Executive Mansion
25. Chief Executive Officer = Dyrektor Zarządzający, Prezes, dyrektor generalny, dyrektor naczelny Chief Executive Officer
28. executive team = kierownictwo zespół executive team
30. deputy executive director = dyrektor wykonawczy w zastępstwie deputy executive director
38. Executive Yuan = Kierownictwo Juan Executive Yuan
40. executive pay = wynagrodzenie kierownictwa executive pay
41. executive post = poczta kierownictwa executive post
42. creator executive producer = twórca pełnomocnik producenta creator executive producer
executive + czasownik
Kolokacji: 179
executive says • executive tells • executive resigns • executive makes • executive leaves • executive takes • executive agrees • ...
czasownik + executive
Kolokacji: 66
appoint executive • name executive • include executives • take over as executive • executive produced • elect executive • ...
przymiotnik + executive
Kolokacji: 110
chief executive • top executive • senior executive • corporate executive • retired executive • co-chief executive • young executive • ...
przyimek + executive
Kolokacji: 17
by executives • among executives • including executives • of executives • to executives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.