ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"executive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

executive rzeczownik

rzeczownik + executive
Kolokacji: 232
company executive • business executive • industry executive • county executive • advertising executive • account executive • ...
executive + rzeczownik
Kolokacji: 124
executive director • executive producer • executive committee • executive officer • executive order • Executive Council • ...
executive + czasownik
Kolokacji: 179
executive says • executive tells • executive resigns • executive makes • executive leaves • executive takes • executive agrees • ...
czasownik + executive
Kolokacji: 66
appoint executive • name executive • include executives • take over as executive • executive produced • elect executive • ...
przymiotnik + executive
Kolokacji: 110
chief executive • top executive • senior executive • corporate executive • retired executive • co-chief executive • young executive • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
1. chief executive = przewodniczący zarządu firmy, dyrektor generalny chief executive
4. corporate executive = dotyczące spółki kierownictwo corporate executive
5. retired executive = wysłany na emeryturę pracownik szczebla kierowniczego retired executive
6. co-chief executive = co-chief kierownictwo co-chief executive
7. young executive = młody pracownik szczebla kierowniczego young executive
8. new executive = nowe kierownictwo new executive
10. longtime executive = longtime kierownictwo longtime executive
11. financial executive = finansowy pracownik szczebla kierowniczego financial executive
  • Two years later, the committee had grown to eight members, four of them financial executives.
  • By 1997, the compensation committee had grown to 12 people, with 5 of them financial executives.
  • When Tony was a year old the family moved to California, where his father worked as a financial executive in the movie business.
  • Economists and financial executives have proposed similar changes for years.
  • But he said the departure of senior financial executives had not been a negative factor.
  • They hired a senior financial executive who, everyone agrees, has done a superb job.
  • The author is a successful financial executive and single mother who left the business world to pursue a career in writing.
  • "She's not a good face of the issues," one financial executive said.
  • Several other local financial executives said privately that they too were worried.
  • He was also a financial executive in the railroad industry.
12. Special Operations Executive = Operacje specjalne Kierownictwo Special Operations Executive
13. Japanese executive = Japońskie kierownictwo Japanese executive
14. real estate executive = kierownictwo nieruchomości real estate executive
15. public relations executive = kierownictwo zajmujące się public relations public relations executive
16. female executive = żeńskie kierownictwo female executive
17. interim executive = tymczasowe kierownictwo interim executive
19. creative executive = twórczy pracownik szczebla kierowniczego creative executive
20. familiar executive = dobrze znany pracownik szczebla kierowniczego familiar executive
21. prominent executive = znaczący pracownik szczebla kierowniczego prominent executive
22. key executive = dyrektor naczelny key executive
23. retail executive = kierownictwo detaliczne retail executive
25. black executive = czarnoskóry pracownik szczebla kierowniczego black executive
26. successful executive = odnoszący sukcesy pracownik szczebla kierowniczego successful executive
27. national executive = krajowy pracownik szczebla kierowniczego national executive
28. high-level executive = wysokie kierownictwo high-level executive
29. foreign executive = zagraniczny pracownik szczebla kierowniczego foreign executive
30. local executive = miejscowy pracownik szczebla kierowniczego local executive
31. powerful executive = potężne kierownictwo powerful executive
przyimek + executive
Kolokacji: 17
by executives • among executives • including executives • of executives • to executives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.