ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"executive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

executive rzeczownik

rzeczownik + executive
Kolokacji: 232
company executive • business executive • industry executive • county executive • advertising executive • account executive • ...
executive + rzeczownik
Kolokacji: 124
executive director • executive producer • executive committee • executive officer • executive order • Executive Council • ...
executive + czasownik
Kolokacji: 179
executive says • executive tells • executive resigns • executive makes • executive leaves • executive takes • executive agrees • ...
czasownik + executive
Kolokacji: 66
appoint executive • name executive • include executives • take over as executive • executive produced • elect executive • ...
przymiotnik + executive
Kolokacji: 110
chief executive • top executive • senior executive • corporate executive • retired executive • co-chief executive • young executive • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
1. chief executive = przewodniczący zarządu firmy, dyrektor generalny chief executive
  • They want a chief executive who will walk the talk.
  • He became the company's president and chief executive in 1985.
  • Her father is the president and chief executive of the company.
  • Two years later, he became its president and chief executive.
  • How is your job different than being chief executive of a company?
  • He was the president and chief executive of the school from 1978 to 1981.
  • I don't think the chief executive should make all the money.
  • He worked his way up to chief executive 30 years later.
  • He became chief executive of the oil company in 1987.
  • "She is chief executive of our company and she's going to lead us through these issues."
4. corporate executive = dotyczące spółki kierownictwo corporate executive
5. retired executive = wysłany na emeryturę pracownik szczebla kierowniczego retired executive
6. co-chief executive = co-chief kierownictwo co-chief executive
7. young executive = młody pracownik szczebla kierowniczego young executive
8. new executive = nowe kierownictwo new executive
10. longtime executive = longtime kierownictwo longtime executive
11. financial executive = finansowy pracownik szczebla kierowniczego financial executive
12. Special Operations Executive = Operacje specjalne Kierownictwo Special Operations Executive
13. Japanese executive = Japońskie kierownictwo Japanese executive
14. real estate executive = kierownictwo nieruchomości real estate executive
15. public relations executive = kierownictwo zajmujące się public relations public relations executive
16. female executive = żeńskie kierownictwo female executive
17. interim executive = tymczasowe kierownictwo interim executive
19. creative executive = twórczy pracownik szczebla kierowniczego creative executive
20. familiar executive = dobrze znany pracownik szczebla kierowniczego familiar executive
21. prominent executive = znaczący pracownik szczebla kierowniczego prominent executive
22. key executive = dyrektor naczelny key executive
23. retail executive = kierownictwo detaliczne retail executive
25. black executive = czarnoskóry pracownik szczebla kierowniczego black executive
26. successful executive = odnoszący sukcesy pracownik szczebla kierowniczego successful executive
27. national executive = krajowy pracownik szczebla kierowniczego national executive
28. high-level executive = wysokie kierownictwo high-level executive
29. foreign executive = zagraniczny pracownik szczebla kierowniczego foreign executive
30. local executive = miejscowy pracownik szczebla kierowniczego local executive
31. powerful executive = potężne kierownictwo powerful executive
przyimek + executive
Kolokacji: 17
by executives • among executives • including executives • of executives • to executives • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.