PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"event" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

event rzeczownik

rzeczownik + event
Kolokacji: 303
sports event • charity event • Tour event • media event • singles event • weather event • swimming event • campaign event • ...
event + rzeczownik
Kolokacji: 44
event horizon • Pharmacist event schedule • event TV • event planner • event organizer • ...
event + czasownik
Kolokacji: 221
event occurs • event includes • event features • event leads • event surrounding • event unfolds • event marks • event attracts • ...
czasownik + event
Kolokacji: 262
event related • depict events • host events • organize events • watch events • feature events • discuss events • cover events • ...
przymiotnik + event
Kolokacji: 610
major event • annual event • special event • main event • cultural event • recent event • current event • significant event • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • Special events and programs are held throughout the summer months.
  • But even those special events make little if any money.
  • During the summer months, special events are held around the park.
  • The ground floor will be used by the university for special events.
  • But you really need two years of good data taking to find probably a few hundred special events.
  • I believe it came up in a series of these, as we call them, special events.
  • There will also usually be a big room for special events.
  • Recently, only a few stories are produced for special events.
  • In use but only on special events due to its size.
  • For more information about additional special events, the number is 356-9700.
4. main event = główne wydarzenie main event
10. social event = spotkanie towarzyskie social event
12. big event = wielkie wydarzenie big event
13. actual event = rzeczywiste wydarzenie actual event
14. live event = bezpośrednie wydarzenie live event
15. past event = za wydarzeniem past event
16. single event = jedno wydarzenie single event
17. unlikely event = mało prawdopodobne wydarzenie unlikely event
18. notable event = wydarzenie znakomitości notable event
19. historic event = historyczne wydarzenie historic event
20. future event = zdarzenie przyszłe future event
21. tragic event = tragiczne wydarzenie tragic event
23. key event = kluczowe wydarzenie key event
24. athletic event = lekkoatletyczne wydarzenie athletic event
25. rare event = rzadki wypadek rare event
26. traumatic event = traumatyczne wydarzenie traumatic event
27. adverse event = zdarzenie niepożądane adverse event
28. specific event = określone wydarzenie specific event
30. official event = oficjalne wydarzenie official event
31. inaugural event = wydarzenie przemówienia inauguracyjnego inaugural event
32. dramatic event = dramatyczne wydarzenie dramatic event
33. particular event = szczególne zdarzenie particular event
34. unusual event = niezwykłe wydarzenie unusual event
35. related event = powiązane wydarzenie related event
36. three-day event = wszechstronny konkurs konia wierzchowego three-day event
37. momentous event = doniosłe wydarzenie momentous event
38. outdoor event = wydarzenie na powietrzu outdoor event
39. prestigious event = prestiżowe wydarzenie prestigious event
40. public event = publiczne wydarzenie public event
43. political event = polityczne wydarzenie political event
44. similar event = podobne wydarzenie similar event
45. strange event = dziwne wydarzenie strange event
46. literary event = literackie wydarzenie literary event
47. unique event = wydarzenie jedyne w swoim rodzaju unique event
48. real event = prawdziwe zdarzenie real event
49. final event = ostatnie wydarzenie final event
50. certain event = pewne wydarzenie certain event
51. corporate event = dotyczące spółki wydarzenie corporate event
52. Exclusive event = Ekskluzywne wydarzenie Exclusive event
53. local event = lokalne wydarzenie local event
54. great event = wielkie wydarzenie great event
55. popular event = popularne wydarzenie popular event
56. catastrophic event = katastrofalne wydarzenie catastrophic event
57. large event = duże wydarzenie large event
58. national event = krajowe wydarzenie national event
59. free event = wolne wydarzenie free event
60. regular event = regularne wydarzenie regular event
61. private event = prywatne wydarzenie private event
62. two-day event = dwudniowe wydarzenie two-day event
63. different event = inne wydarzenie different event
64. small event = małe wydarzenie small event
65. early event = wczesne wydarzenie early event
66. terrible event = beznadziejne wydarzenie terrible event
67. only event = jedyne wydarzenie only event
68. new event = nowe wydarzenie new event
69. extraordinary event = nadzwyczajne wydarzenie extraordinary event
70. professional wrestling event = zawodowe walczące w zapasach wydarzenie professional wrestling event
71. fund-raising event = wydarzenie organizowane w celu zebrania środków na coś fund-raising event
72. mixed arts event = zróżnicowana sztuka wydarzenie mixed arts event
73. four-man event = czteroosobowe wydarzenie four-man event
74. previous event = poprzednie wydarzenie previous event
77. separate event = odrębne wydarzenie separate event
78. random event = zdarzenie losowe random event
79. noteworthy event = godne uwagi wydarzenie noteworthy event
80. religious event = religijne wydarzenie religious event
81. promotional event = wydarzenie związane z promocją (towaru, firmy), wydarzenie promocyjne promotional event
82. combined event = łączne wydarzenie combined event
83. global event = globalne wydarzenie global event
85. yearly event = coroczne wydarzenie yearly event
87. entire event = całe wydarzenie entire event
88. whole event = całe wydarzenie whole event
89. unexpected event = niespodziewane wydarzenie unexpected event
90. external event = zewnętrzne wydarzenie external event
91. extreme event = ekstremalne wydarzenie extreme event
92. natural event = naturalne wydarzenie natural event
93. one-day event = jednodniowe wydarzenie one-day event
94. regional event = regionalne wydarzenie regional event
96. pay-per-view event = wydarzenie pay-per-view pay-per-view event
97. contemporary event = współczesne wydarzenie contemporary event
98. true event = prawdziwe wydarzenie true event
99. competitive event = ambitne wydarzenie competitive event
100. violent event = gwałtowne wydarzenie violent event
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 115
przyimek + event
Kolokacji: 36
of events • between events • about events • by events • to events • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.