ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"evening" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

evening rzeczownik

rzeczownik + evening
Kolokacji: 33
Friday evening • Saturday evening • Sunday evening • Thursday evening • Wednesday evening • Tuesday evening • Monday evening • ...
evening + rzeczownik
Kolokacji: 126
evening news • evening meal • evening dress • Evening Standard • evening gown • evening sky • evening clothes • Evening Star • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 33
1. evening news = wiadomości wieczorne evening news
2. evening meal = wieczorny posiłek evening meal
3. evening dress = strój wieczorowy, suknia wieczorowa evening dress
4. Evening Standard = Standard wieczorowy Evening Standard
5. evening gown = suknia wieczorowa evening gown
6. evening sky = niebo wieczorowe evening sky
7. evening clothes = ubranie wieczorowe evening clothes
8. Evening Star = Gwiazda wieczorna Evening Star
9. evening hour = godzina wieczorowa evening hour
10. evening class = zajęcia wieczorowe evening class
11. evening light = wieczorne światło evening light
12. evening air = wieczorne powietrze evening air
13. evening paper = popołudniówka evening paper
15. evening performance = spektakl wieczorny evening performance
16. evening breeze = wieczorna bryza evening breeze
17. evening prayer = modlitwa wieczorowa evening prayer
18. evening service = nabożeństwo wieczorne evening service
19. Saturday Evening Post = Poczta sobotnia wieczorowa Saturday Evening Post
20. CBS Evening News = CBS Wiadomości wieczorowe CBS Evening News
21. evening sun = słońce wieczorowe evening sun
22. evening show = widowisko wieczorowe evening show
23. evening program = program wieczorowy evening program
24. evening newscast = wiadomości wieczorowe evening newscast
25. evening newspaper = gazeta wieczorowa evening newspaper
26. London Evening Standard = Standard londyński wieczorowy London Evening Standard
27. evening rush = wieczorny szczyt evening rush
28. evening concert = koncert wieczorowy evening concert
29. Evening Post = Poczta wieczorowa Evening Post
30. evening rush hour = godzina szczytu wieczorowa evening rush hour
  • Service was partly in place by the evening rush hour.
  • We were just in time to watch the evening rush hour.
  • The following year, the service was extended to evening rush hour.
  • By now the evening rush hour was past its peak.
  • During the evening rush hours, the service changes were still in effect.
  • It is especially busy during the morning and evening rush hours.
  • That surprised him, but he looked forward to the evening rush hour.
  • Most have taken place at the beginning or end of the evening rush hour.
  • It routinely takes an hour or more to pass during the morning and evening rush hours.
  • Running every 20 minutes during the morning and evening rush hours, the free service carried an average of just over 800 people per day.
31. evening bag = torba wieczorowa evening bag
32. evening event = wydarzenie wieczorowe evening event
33. evening entertainment = wieczorna rozrywka evening entertainment
evening + czasownik
Kolokacji: 54
evening begins • evening comes • evening goes • evening ends • evening includes • evening wears • ...
czasownik + evening
Kolokacji: 11
spend the evening • hold on the evening • make for an evening • look to an evening • air on Sunday evenings • ...
przymiotnik + evening
Kolokacji: 95
early evening • Good evening • previous evening • late evening • warm evening • recent evening • pleasant evening • long evening • ...
przyimek + evening
Kolokacji: 23
until evening • by evening • that evening • at evening • toward evening • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.