BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"episode" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

episode rzeczownik

rzeczownik + episode
Kolokacji: 118
pilot episode • Simpsons episode • premiere episode • Seinfeld episode • TV episode • television episode • opening episode • ...
episode + rzeczownik
Kolokacji: 18
episode title • episode airing • Episode Daniels • episode guide • episode series • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. episode title = wydarzenie tytuł episode title
2. episode airing = suszenie wydarzenia episode airing
3. Episode Daniels = Wydarzenie Daniels Episode Daniels
episode + czasownik
Kolokacji: 128
episode airs • episode features • episode ends • episode marks • episode includes • episode begins • episode contains • episode shows • ...
czasownik + episode
Kolokacji: 141
episode titled • episode entitled • include episodes • episode called • episode is written • episode is directed • episode is watched • ...
przymiotnik + episode
Kolokacji: 200
final episode • previous episode • early episode • later episode • whole episode • original episode • late episode • recent episode • ...
przyimek + episode
Kolokacji: 26
per episode • with several episodes • after several episodes • over several episodes • including episodes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.