ANGIELSKI NA NOWY ROK. Tylko do niedzieli 40% taniej!Sprawdź

"entity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

entity rzeczownik

rzeczownik + entity
Kolokacji: 17
government entity • business entity • state entity • mirage entity • solo entity of Somalia • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
  • He found that it did as they were government entities.
  • The government entities, however, are not always in agreement with one another.
  • Many get at least part of their funding from local government entities.
  • Often this includes working with other companies and government entities.
  • Originally there were 15 local government entities in the area.
  • Both of these government entities have a strong impact on Portland policy.
  • A few years ago some government entity decided to fix it up.
  • He sent copies to every government entity within 50 miles, asking for support.
  • It also provides assistance to other government entities as required.
  • In practice, the social planner role is generally played by a government entity.
2. business entity = podmiot gospodarczy business entity
entity + czasownik
Kolokacji: 42
entity calls • entity uses • entity operates • entity exists • entity makes • ...
czasownik + entity
Kolokacji: 50
entity called • entity known • create an entity • entity represented • see as an entity • ...
przymiotnik + entity
Kolokacji: 199
separate entity • political entity • private entity • single entity • legal entity • independent entity • corporate entity • different entity • ...
przyimek + entity
Kolokacji: 15
between entities • by entities • of entities • to entities • with entities • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.