BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"enemy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

enemy rzeczownik

rzeczownik + enemy
Kolokacji: 8
enemy of one's enemy • class enemy • enemy of one's country • Public Enemy • blood enemy • ...
enemy + rzeczownik
Kolokacji: 160
enemy line • enemy force • enemy fire • enemy aircraft • enemy ship • enemy territory • enemy soldier • enemy combatant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
1. enemy line = linia wroga enemy line
2. enemy force = siła nieprzyjacielska enemy force
3. enemy fire = ogień nieprzyjacielski enemy fire
5. enemy ship = statek nieprzyjacielski enemy ship
7. enemy soldier = żołnierz nieprzyjacielski enemy soldier
8. enemy attack = atak nieprzyjacielski enemy attack
10. enemy troop = gromada nieprzyjacielska enemy troop
11. enemy plane = samolot nieprzyjacielski enemy plane
12. enemy position = pozycje wroga enemy position
13. enemy vessel = statek nieprzyjacielski enemy vessel
14. enemy fighter = wojownik nieprzyjaciela enemy fighter
15. enemy action = działanie nieprzyjacielskie enemy action
16. enemy hand = ręka nieprzyjacielska enemy hand
17. enemy alien = obywatel wrogiego państwa enemy alien
18. enemy camp = obóz nieprzyjacielski enemy camp
19. enemy target = cel nieprzyjacielski enemy target
20. enemy submarine = okręt podwodny nieprzyjacielski enemy submarine
21. enemy unit = jednostka nieprzyjacielska enemy unit
22. enemy fleet = flota nieprzyjacielska enemy fleet
23. enemy tank = zbiornik nieprzyjacielski enemy tank
24. enemy agent = wrogi agent enemy agent
25. enemy army = wojsko nieprzyjacielskie enemy army
26. enemy missile = pocisk nieprzyjacielski enemy missile
27. enemy formation = formacja nieprzyjacielska enemy formation
28. enemy bomber = bombowiec nieprzyjacielski enemy bomber
29. enemy activity = działalność nieprzyjacielska enemy activity
30. enemy base = podstawa nieprzyjacielska enemy base
31. enemy machine = maszyna nieprzyjacielska enemy machine
32. enemy warship = okręt wojenny nieprzyjacielski enemy warship
33. enemy commander = dowódca nieprzyjacielski enemy commander
34. enemy gun = broń nieprzyjacielska enemy gun
35. enemies list = wrogowie wymieniają enemies list
enemy + czasownik
Kolokacji: 125
enemy comes • enemy knows • enemy attacks • enemy uses • enemy takes • enemy makes • enemy tries • ...
czasownik + enemy
Kolokacji: 74
defeat enemies • make enemies • kill one's enemies • know one's enemy • avoid an Arch Enemy • face an enemy • engage the enemy • ...
przymiotnik + enemy
Kolokacji: 150
bad enemy • common enemy • political enemy • bitter enemy • natural enemy • mortal enemy • powerful enemy • potential enemy • ...
przyimek + enemy
Kolokacji: 21
between enemies • from one's enemies • over one's enemies • among one's enemies • against the enemy • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.