"enemy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

enemy rzeczownik

rzeczownik + enemy
Kolokacji: 8
enemy of one's enemy • class enemy • enemy of one's country • Public Enemy • blood enemy • ...
enemy + rzeczownik
Kolokacji: 160
enemy line • enemy force • enemy fire • enemy aircraft • enemy ship • enemy territory • enemy soldier • enemy combatant • ...
enemy + czasownik
Kolokacji: 125
enemy comes • enemy knows • enemy attacks • enemy uses • enemy takes • enemy makes • enemy tries • ...
czasownik + enemy
Kolokacji: 74
defeat enemies • make enemies • kill one's enemies • know one's enemy • avoid an Arch Enemy • face an enemy • engage the enemy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
7. engage the enemy = wiązać siły nieprzyjaciela engage the enemy
11. meet the enemy = spotkaj się z wrogiem meet the enemy
12. deal with one's enemies = umowa z czyjś wrogowie deal with one's enemies
15. enemy called = wróg zadzwonił enemy called
17. eliminate enemies = wyeliminuj wrogów eliminate enemies
18. create enemies = stwórz wrogów create enemies
przymiotnik + enemy
Kolokacji: 150
bad enemy • common enemy • political enemy • bitter enemy • natural enemy • mortal enemy • powerful enemy • potential enemy • ...
przyimek + enemy
Kolokacji: 21
between enemies • from one's enemies • over one's enemies • among one's enemies • against the enemy • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.