"endless" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

endless przymiotnik

endless + rzeczownik
Kolokacji: 245
endless stream • endless hour • endless supply • endless series • endless war • endless night • endless cycle • endless variety • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
1. endless stream = nieskończenie długi strumień endless stream
2. endless hour = niekończąca się godzina endless hour
3. endless supply = niewyczerpany zapas endless supply
4. endless series = nieskończenie długa seria endless series
5. endless war = niekończąca się wojna endless war
6. endless night = niekończąca się noc endless night
7. endless cycle = nieskończenie długi cykl endless cycle
8. endless variety = niekończąca się różnorodność endless variety
9. endless day = niekończący się dzień endless day
10. endless line = nieskończenie długa linia endless line
11. Endless Summer = Niekończące się Lato Endless Summer
12. endless loop = pętla nieskończona endless loop
13. endless row = nieskończenie długi rząd endless row
14. endless possibility = niezliczona możliwość endless possibility
15. endless round = niekończąca się runda endless round
16. endless time = niekończący się czas endless time
17. endless number = niekończąca się liczba endless number
18. endless parade = nieskończenie długa parada endless parade
19. endless sea = morze bez kresu endless sea
20. endless list = nieskończenie długa lista endless list
21. endless question = niekończące się pytanie endless question
22. endless corridor = nieskończenie długi korytarz endless corridor
23. endless debate = niekończąca się debata endless debate
24. endless succession = nieskończenie długa seria endless succession
25. Endless Love = Niekończąca się Miłość Endless Love
26. endless column = nieskończenie długa kolumna endless column
27. endless procession = nieskończenie długi pochód endless procession
28. endless repetition = niekończące się powtórzenie endless repetition
29. endless expanse = nieskończenie długa przestrzeń endless expanse
30. endless array = nieskończenie długi szeroki wachlarz endless array
31. endless variation = niekończące się zmiany endless variation
przysłówek + endless
Kolokacji: 4
seemingly endless • virtually endless • practically endless • potentially endless

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.