"endeavor" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

endeavor rzeczownik

rzeczownik + endeavor
Kolokacji: 7
space shuttle Endeavor • business endeavor • shuttle Endeavor • research endeavor • HMS Endeavor • ...
endeavor + czasownik
Kolokacji: 5
endeavor hits • endeavor includes • endeavor requires • endeavor leads • endeavor involves
czasownik + endeavor
Kolokacji: 3
support one's endeavors • pursue endeavors • endeavor undertaken
przymiotnik + endeavor
Kolokacji: 87
human endeavor • artistic endeavor • scientific endeavor • new endeavor • musical endeavor • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. human endeavor = ludzkie dążenia human endeavor
2. artistic endeavor = artystyczne dążenia artistic endeavor
3. scientific endeavor = naukowe dążenia scientific endeavor
4. new endeavor = nowe dążenia new endeavor
5. musical endeavor = muzyczne dążenia musical endeavor
6. philanthropic endeavor = filantropijne dążenia philanthropic endeavor
7. creative endeavor = twórcze dążenia creative endeavor
8. future endeavor = przyszłe dążenia future endeavor
9. charitable endeavor = dobroczynne dążenia charitable endeavor
przyimek + endeavor
Kolokacji: 11
of endeavor • for endeavors • to endeavors • in this endeavor • on endeavors • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.