PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"encourage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encourage czasownik

encourage + rzeczownik
Kolokacji: 340
encourage people • encourage students • encourage investment • encourage participation • encourage growth • encourage members • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
(5) growth, habit, relaxation
Kolokacji: 3
(8) spam, passenger, commuter
Kolokacji: 3
(27) education, training, breeding
Kolokacji: 3
(31) son, girl, daughter
Kolokacji: 3
(32) investor, lender
Kolokacji: 2
(34) saving, standard
Kolokacji: 2
(39) visitor, visit
Kolokacji: 2
(41) reform, redevelopment
Kolokacji: 2
(42) teacher, manager, peasant
Kolokacji: 3
(44) spending, sales
Kolokacji: 2
(46) efficiency, coordination
Kolokacji: 2
(48) entrepreneurship, volunteerism
Kolokacji: 2
(49) owner, homeowner, retention
Kolokacji: 3
(50) responsibility, accountability
Kolokacji: 2
(53) democracy, sector, minority
Kolokacji: 3
(54) partnership, policy, bonding
Kolokacji: 3
(57) officer, official, stewardship
Kolokacji: 3
2. encourage one's love = zachęcać czyjś miłość encourage one's love
  • His mother played piano in their local church and encouraged Jerry's love of music.
  • Encouraging their son's love of music, Fisher's parents gave him piano lessons; he also learned to play the guitar.
  • She had encouraged his love of fashion and art.
  • Instead, he encouraged my love of technology.
  • His mother encouraged her son's love of music.
  • Her father encouraged her love of opera and supported her decision to study abroad.
  • I also want to encourage your love of science and nature.
  • Since childhood, his father encouraged his love for films and from early in his life he wanted to become a film director.
  • His mother also encouraged his love for literature.
  • During the 1950s his uncle, a rodeo star, encouraged his love of film.
3. encourage feelings = zachęcaj uczucia encourage feelings
4. encourage enthusiasm = zachęcaj entuzjazm encourage enthusiasm
5. encourage hatred = zachęcaj nienawiść encourage hatred
6. encourage unrest = zachęcaj niepokój encourage unrest
(61) openness, transparency
Kolokacji: 2
(62) lending, disclosure
Kolokacji: 2
(63) corporation, firm
Kolokacji: 2
(64) tenant, landlord, landowner
Kolokacji: 3
(66) Muslim, Catholic, Christian
Kolokacji: 3
czasownik + encourage
Kolokacji: 18
designed to encourage • intended to encourage • try to encourage • want to encourage • used to encourage • ...
encourage + przyimek
Kolokacji: 29
encouraged by • encourage among • encourage through • encourage at • encourage in • ...
encourage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
strongly encourage • actively encourage • actually encourage • further encourage • greatly encouraged • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.