KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"encourage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encourage czasownik

encourage + rzeczownik
Kolokacji: 340
encourage people • encourage students • encourage investment • encourage participation • encourage growth • encourage members • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
(5) growth, habit, relaxation
Kolokacji: 3
(8) spam, passenger, commuter
Kolokacji: 3
2. encourage staff = działaj pobudzająco na personel encourage staff
  • We encourage our staff to play their full part in the life of the community.
  • I have been using it for some years and encourage my junior staff to do the same.
  • I liked that phrase and began using it to encourage my staff.
  • Encourage staff and visitors to use public transport or car share.
  • Encourage staff to use public transport instead of a car for business trips.
  • At this time, Disney also encouraged his staff to see a variety of films.
  • Other good ways to encourage staff to stay are to:
  • Each year it supports a local charity and encourages staff to be involved in this.
  • Clark was an employer who always encouraged his staff to experiment with new products.
  • These new green methods have helped to encourage staff to share bikes to get around the resorts.
3. encourage leaders = zachęcaj przywódców encourage leaders
4. encourage organizations = zachęcaj do organizacji encourage organizations
5. encourage schools = działaj pobudzająco na szkoły encourage schools
6. encourage the formation = działaj pobudzająco na formację encourage the formation
7. encourage faculty = działaj pobudzająco na wydział encourage faculty
8. encourage leadership = zachęcaj do przywództwa encourage leadership
9. encourage colonization = zachęcaj do kolonizacji encourage colonization
10. encourage vocations = zachęcaj do powołań encourage vocations
(27) education, training, breeding
Kolokacji: 3
(31) son, girl, daughter
Kolokacji: 3
(32) investor, lender
Kolokacji: 2
(34) saving, standard
Kolokacji: 2
(39) visitor, visit
Kolokacji: 2
(41) reform, redevelopment
Kolokacji: 2
(42) teacher, manager, peasant
Kolokacji: 3
(44) spending, sales
Kolokacji: 2
(46) efficiency, coordination
Kolokacji: 2
(48) entrepreneurship, volunteerism
Kolokacji: 2
(49) owner, homeowner, retention
Kolokacji: 3
(50) responsibility, accountability
Kolokacji: 2
(53) democracy, sector, minority
Kolokacji: 3
(54) partnership, policy, bonding
Kolokacji: 3
(57) officer, official, stewardship
Kolokacji: 3
(61) openness, transparency
Kolokacji: 2
(62) lending, disclosure
Kolokacji: 2
(63) corporation, firm
Kolokacji: 2
(64) tenant, landlord, landowner
Kolokacji: 3
(66) Muslim, Catholic, Christian
Kolokacji: 3
czasownik + encourage
Kolokacji: 18
designed to encourage • intended to encourage • try to encourage • want to encourage • used to encourage • ...
encourage + przyimek
Kolokacji: 29
encouraged by • encourage among • encourage through • encourage at • encourage in • ...
encourage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
strongly encourage • actively encourage • actually encourage • further encourage • greatly encouraged • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.