Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"encourage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

encourage czasownik

encourage + rzeczownik
Kolokacji: 340
encourage people • encourage students • encourage investment • encourage participation • encourage growth • encourage members • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 49
(5) growth, habit, relaxation
Kolokacji: 3
(8) spam, passenger, commuter
Kolokacji: 3
1. encourage companies = działaj pobudzająco na spółki encourage companies
2. encourage attendance = zachęcaj frekwencję encourage attendance
  • More important, they encouraged the Soviet government to do the same.
  • That would certainly encourage national governments to take a more progressive line.
  • I would encourage national governments to do all they can to help small business, which is the backbone of our economy.
  • An early private member's bill encouraged the government to relax divorce laws.
  • So let's cheer that things are going in the right direction and encourage the government to keep its nerve.
  • The Commission and other donors are working together to encourage the government to increase transparency.
  • They also assisted these groups in encouraging the Chinese government to review environmental impacts.
  • He encouraged the government to requisition the workers, and signed the order himself.
  • "We'll use every diplomatic means at our disposal to encourage the new government to continue the restoration work."
  • "Our policy is to encourage the Chinese government to respect free expression and freedom of religion, which are protected by law," he said.
4. encourage alliances = pobudź przymierza encourage alliances
5. encourage privatization = zachęcaj prywatyzację encourage privatization
(27) education, training, breeding
Kolokacji: 3
(31) son, girl, daughter
Kolokacji: 3
(32) investor, lender
Kolokacji: 2
(34) saving, standard
Kolokacji: 2
(39) visitor, visit
Kolokacji: 2
(41) reform, redevelopment
Kolokacji: 2
(42) teacher, manager, peasant
Kolokacji: 3
(44) spending, sales
Kolokacji: 2
(46) efficiency, coordination
Kolokacji: 2
(48) entrepreneurship, volunteerism
Kolokacji: 2
(49) owner, homeowner, retention
Kolokacji: 3
(50) responsibility, accountability
Kolokacji: 2
(53) democracy, sector, minority
Kolokacji: 3
(54) partnership, policy, bonding
Kolokacji: 3
(57) officer, official, stewardship
Kolokacji: 3
(61) openness, transparency
Kolokacji: 2
(62) lending, disclosure
Kolokacji: 2
(63) corporation, firm
Kolokacji: 2
(64) tenant, landlord, landowner
Kolokacji: 3
(66) Muslim, Catholic, Christian
Kolokacji: 3
czasownik + encourage
Kolokacji: 18
designed to encourage • intended to encourage • try to encourage • want to encourage • used to encourage • ...
encourage + przyimek
Kolokacji: 29
encouraged by • encourage among • encourage through • encourage at • encourage in • ...
encourage + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 44
strongly encourage • actively encourage • actually encourage • further encourage • greatly encouraged • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.