Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"employee" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

employee rzeczownik

rzeczownik + employee
Kolokacji: 128
government employee • hotel employee • bank employee • department employee • state employee • agency employee • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
7. city employee = pracownik miasta city employee
11. airline employee = pracownik linii lotniczych airline employee
12. county employee = pracownik hrabstwa county employee
13. office employee = pracownik biurowy office employee
16. Microsoft employee = Microsoftowy pracownik Microsoft employee
17. railroad employee = pracownik kolejowy railroad employee
18. sector employee = pracownik sektora sector employee
20. Enron employee = Enron pracownik Enron employee
21. university employee = pracownik uniwersytecki university employee
22. union employee = pracownik związkowy union employee
25. park employee = pracownik parkowy park employee
26. time employee = pracownik czasu time employee
27. contract employee = pracownik kontraktowy contract employee
28. Apple employee = Apple pracownik Apple employee
employee + rzeczownik
Kolokacji: 78
employee benefit • Service Employees International Union • employee union • employee relation • employee morale • ...
employee + czasownik
Kolokacji: 154
employee receives • employee works • employee pays • employee uses • employee takes • employee says • employee makes • ...
czasownik + employee
Kolokacji: 122
hire employees • allow employees • pay employees • represent employees • tell employees • include employees • ...
przymiotnik + employee
Kolokacji: 142
public employee • full-time employee • Municipal Employee • federal employee • civilian employee • part-time employee • ...
przyimek + employee
Kolokacji: 21
per employee • among employees • between employees • for employees • to employees • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.