KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Skorzystaj z gorącej promocji!SPRAWDŹ >>

"emotional" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

emotional przymiotnik

emotional + rzeczownik
Kolokacji: 431
emotional state • emotional response • emotional problem • emotional support • emotional distress • emotional reaction • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 71
2. emotional response = emocjonalna odpowiedź, reakcja emotional response
  • What would a human's emotional response to this place be?
  • The color red is a direct line to emotional response.
  • "Most people make an emotional response to others within five seconds."
  • A call for unity was his emotional response to the question.
  • A little history about this particular plant may help to explain the reason for the emotional response.
  • "Pick a subject that has an emotional response for you," he said.
  • "She would look at these paintings and have a very emotional response to them," he said.
  • The emotional response of the people on the street is that we did not come here to negotiate with him.
  • Second, he is unable to produce a strong emotional response from the people.
  • This causes an emotional response from everyone in the organization.
5. emotional distress = cierpienie psychiczne emotional distress
7. emotional issue = kwestia wzbudzająca emocje emotional issue
8. emotional impact = wpływ emocjonalny emotional impact
9. emotional connection = emocjonalny związek emotional connection
11. emotional attachment = emocjonalne przywiązanie emotional attachment
12. emotional experience = doświadczenie pobudzające emocje emotional experience
13. emotional need = emocjonalna potrzeba emotional need
14. emotional development = rozwój emocjonalny emotional development
15. emotional life = emocjonalne życie emotional life
16. emotional appeal = apel emocjonalny (metoda perswazji) emotional appeal
17. emotional moment = emocjonalny moment emotional moment
18. emotional pain = emocjonalny ból emotional pain
19. emotional trauma = uraz psychiczny emotional trauma
20. emotional intensity = emocjonalna intensywność emotional intensity
21. emotional abuse = znęcanie się psychiczne, przemoc psychiczna emotional abuse
23. emotional power = emocjonalna moc emotional power
24. emotional level = emocjonalny poziom emotional level
25. emotional effect = emocjonalny efekt emotional effect
26. emotional bond = więź emocjonalna emotional bond
27. emotional depth = emocjonalna głębia emotional depth
28. emotional health = zdrowie psychiczne emotional health
29. emotional outburst = emocjonalny wybuch emotional outburst
30. emotional well-being = dobre samopoczucie psychiczne emotional well-being
31. emotional content = emocjonalna zawartość emotional content
32. emotional debate = wzruszająca debata emotional debate
33. emotional expression = emocjonalna ekspresja emotional expression
34. emotional resonance = emocjonalny rezonans emotional resonance
35. emotional scene = wzruszająca scena emotional scene
37. emotional toll = emocjonalna opłata emotional toll
38. emotional involvement = zaangażowanie emocjonalne emotional involvement
39. emotional tie = emocjonalny krawat emotional tie
40. emotional feeling = emocjonalne uczucie emotional feeling
41. emotional speech = wzruszające przemówienie emotional speech
43. emotional range = emocjonalny zakres emotional range
44. emotional relationship = emocjonalne stosunki emotional relationship
45. emotional distance = dystans emocjonalny emotional distance
46. emotional strain = emocjonalna tendencja emotional strain
47. emotional energy = emocjonalna energia emotional energy
49. emotional disorder = choroba umysłowa, psychoza cykliczna, zaburzenia emocjonalne emotional disorder
50. emotional center = emocjonalne centrum emotional center
51. emotional baggage = bagaż emocjonalny emotional baggage
52. emotional stability = stabilność emocjonalna emotional stability
53. emotional commitment = zaangażowanie emocjonalne emotional commitment
54. emotional difficulty = emocjonalna trudność emotional difficulty
55. emotional scar = emocjonalna blizna emotional scar
56. emotional breakdown = emocjonalny rozpad emotional breakdown
57. emotional tone = napięcie emocjonalne emotional tone
58. emotional crisis = emocjonalny kryzys emotional crisis
59. emotional damage = emocjonalne uszkodzenie emotional damage
60. emotional journey = emocjonalna podróż emotional journey
61. emotional victory = emocjonalne zwycięstwo emotional victory
62. emotional weight = emocjonalna waga emotional weight
63. emotional core = wzruszająca istota emotional core
64. emotional investment = zaangażowanie emocjonalne emotional investment
65. emotional side = emocjonalna strona emotional side
66. emotional control = emocjonalna kontrola emotional control
67. emotional change = emocjonalna zmiana emotional change
68. emotional factor = emocjonalny czynnik emotional factor
69. emotional truth = wzruszająca prawda emotional truth
70. emotional conflict = emocjonalny konflikt emotional conflict
71. emotional wound = emocjonalna rana emotional wound
przysłówek + emotional
Kolokacji: 13
highly emotional • most emotional • deeply emotional • intensely emotional • overly emotional • ...
emotional + przyimek
Kolokacji: 3
emotional about • emotional for • emotional in

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.