BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"emotion" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

emotion rzeczownik

emotion + czasownik
Kolokacji: 67
emotion runs • emotion gets • emotion comes • emotion plays • emotion makes • ...
czasownik + emotion
Kolokacji: 83
show emotion • express emotions • feel emotions • control one's emotions • convey emotion • experience emotions • ...
przymiotnik + emotion
Kolokacji: 144
human emotion • strong emotion • mixed emotion • negative emotion • raw emotion • deep emotion • intense emotion • real emotion • ...
przyimek + emotion
Kolokacji: 18
without emotion • with emotion • of emotion • by emotion • about emotions • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.