Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"elegant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

elegant przymiotnik

elegant + rzeczownik
Kolokacji: 212
elegant room • elegant restaurant • elegant woman • elegant building • elegant style • elegant house • elegant solution • elegant hotel • ...
przysłówek + elegant
Kolokacji: 20
most elegant • extremely elegant • quietly elegant • particularly elegant • casually elegant • ...
elegant + przyimek
Kolokacji: 3
elegant in • elegant with • elegant of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.