Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"elegant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

elegant przymiotnik

elegant + rzeczownik
Kolokacji: 212
elegant room • elegant restaurant • elegant woman • elegant building • elegant style • elegant house • elegant solution • elegant hotel • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
2. elegant restaurant = elegancka restauracja elegant restaurant
3. elegant woman = elegancka kobieta elegant woman
4. elegant building = elegancki budynek elegant building
5. elegant style = wytworny styl elegant style
6. elegant house = elegancki dom elegant house
7. elegant solution = zgrabne rozwiązanie elegant solution
9. elegant man = elegancki człowiek elegant man
10. elegant design = zgrabnie napisany projekt elegant design
11. elegant way = elegancka droga elegant way
12. elegant home = elegancki dom elegant home
14. elegant mansion = elegancka rezydencja elegant mansion
15. elegant form = zgrabnie napisany formularz elegant form
16. elegant figure = elegancka figura elegant figure
17. elegant line = elegancka linia elegant line
przysłówek + elegant
Kolokacji: 20
most elegant • extremely elegant • quietly elegant • particularly elegant • casually elegant • ...
elegant + przyimek
Kolokacji: 3
elegant in • elegant with • elegant of

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.