BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"electricity" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

electricity rzeczownik

rzeczownik + electricity
Kolokacji: 8
mains electricity • household electricity • grid electricity • voltage electricity • hydro electricity • ...
electricity + rzeczownik
Kolokacji: 67
electricity generation • electricity supply • electricity bill • electricity price • electricity production • electricity market • ...
electricity + czasownik
Kolokacji: 20
electricity comes • electricity flows • electricity goes • powered by electricity • electricity generates • ...
czasownik + electricity
Kolokacji: 49
generate electricity • produce electricity • provide electricity • supply electricity • use electricity • conduct electricity • sell electricity • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
  • Since the late 1940s the university has generated its own electricity.
  • At night, the city seems to generate its own electricity.
  • "People are beginning to look for and find ways to generate their own electricity," he said.
  • The thing is, they have no right to expect someone else to generate their electricity for them.
  • "They have no way to generate electricity on their own."
  • It might even be hot enough to heat water and generate electricity!
  • They will generate enough electricity to power 20 to 25 average homes.
  • We have no time to worry about generating our own electricity for later.
  • These produce heat and hot water but, in addition, they also generate electricity.
  • Wind power has a few benefits over more common ways to generate electricity.
3. provide electricity = dostarcz elektryczność provide electricity
5. use electricity = wykorzystanie elektryczność use electricity
6. conduct electricity = zachowanie elektryczność conduct electricity
7. sell electricity = sprzedaj elektryczność sell electricity
8. make electricity = marki elektryczność make electricity
9. buy electricity = kup elektryczność buy electricity
10. get electricity = dostać elektryczność get electricity
11. bring electricity = spowoduj elektryczność bring electricity
12. create electricity = wywołaj elektryczność create electricity
przymiotnik + electricity
Kolokacji: 26
static electricity • cheap electricity • renewable electricity • solar electricity • reliable electricity • ...
przyimek + electricity
Kolokacji: 14
without electricity • into electricity • of electricity • for electricity • with electricity • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.