ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"election" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

election rzeczownik

rzeczownik + election
Kolokacji: 93
November election • runoff election • Assembly election • council election • Senate election • December election • January election • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
1. November election = Wybory listopadowe November election
  • I do not want this to be an issue in the November election.
  • The November election will be the first test of the rules.
  • In the November general election, he won with 65% of the vote.
  • The two were to meet in the November 2 general election.
  • He then won the November general election with a large majority.
  • What all this will mean in the November election is anyone's guess.
  • Two months after the November 1970 elections the plan went into action.
  • This is a great way to start the campaign for the November election.
  • In 1976 he did not buy television time until three weeks before the November election.
  • He lost his seat at the November 1982 general election.
3. runoff election = druga tura wyborów wybory runoff election
5. December election = Wybory grudniowe December election
7. January election = Wybory styczniowe January election
8. June election = Wybory czerwcowe June election
10. leadership election = wybory do władz partyjnych leadership election
12. May election = Wybory majowe May election
13. March election = Wybory marcowe March election
15. April election = Wybory kwietniowe April election
16. October election = Wybory październikowe October election
18. recall election = prawo obywateli do odwoływania urzędników pochodzących z wyborów powszechnych recall election
19. United States Senate election = Stany Zjednoczone senat wybory United States Senate election
20. Nov. election = Listopad wybory Nov. election
21. Representatives election = Przedstawiciele wybory Representatives election
22. United Kingdom election = Zjednoczone Królestwo wybory United Kingdom election
23. fall election = upadek wybory fall election
24. September election = Wybory wrześniowe September election
27. July election = Wybory lipcowe July election
28. United States election = Stany Zjednoczone wybory United States election
29. Alberta election = Alberta wybory Alberta election
30. city election = wybory miasta city election
31. UK election = Brytyjskie wybory UK election
32. August election = Wybory sierpniowe August election
33. union election = wybory związkowe union election
34. board election = wybory zarządu board election
35. Ontario election = Ontario wybory Ontario election
36. state assembly election = zgromadzenie stanowe wybory state assembly election
37. Knesset election = Knesset wybory Knesset election
38. Quebec election = Quebec wybory Quebec election
39. state local election = wybory lokalne państwowe state local election
election + rzeczownik
Kolokacji: 120
Election Day • election campaign • election year • election result • election law • election official • election cycle • ...
election + czasownik
Kolokacji: 80
election results • election comes • election takes • election sees • election goes • election occurs • election gives • election brings • ...
czasownik + election
Kolokacji: 180
election scheduled • seek election • organize elections • influence elections • introduce to elections • elect in the election • ...
przymiotnik + election
Kolokacji: 217
general election • presidential election • parliamentary election • federal election • local election • municipal election • ...
przyimek + election
Kolokacji: 33
through elections • by election • upon one's election • to elections • including elections • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.