KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"election" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

election rzeczownik

rzeczownik + election
Kolokacji: 93
November election • runoff election • Assembly election • council election • Senate election • December election • January election • ...
election + rzeczownik
Kolokacji: 120
Election Day • election campaign • election year • election result • election law • election official • election cycle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
7. election cycle = cykl wyborczy election cycle
9. election victory = zwycięstwo w wyborach election victory
11. election season = pora roku wyborcza election season
12. election process = proces elekcji election process
  • And the Clinton administration has been highly critical of the election process in recent weeks.
  • But others saw a dark hand in the election process.
  • So what's wrong with having all this money in the election process?
  • The election process, in fact, is less open than it appears.
  • The entire presidential campaign and election process usually takes almost two years.
  • And we want to see the election process go forward.
  • The election process then became the heart of the controversy.
  • The first is that we share the same concerns about this election process.
  • There is no need to discuss the election process further.
  • I think the election process was respected by the people.
14. election fraud = oszustwo wyborcze election fraud
15. election time = czas wyborczy election time
18. election expense = koszt wyborczy election expense
19. election defeat = porażka wyborcza election defeat
21. election district = okręg wyborczy election district
22. election date = data wyborcza election date
23. election return = sprawozdanie z wyniku wyborów election return
24. election issue = kwestia przedwyborcza election issue
25. election ballot = głosowanie wyborcze election ballot
27. election candidate = kandydat wyborczy election candidate
28. election worker = robotnik wyborczy election worker
29. election coverage = sprawozdanie wyborcze election coverage
32. election rule = zasada wyborcza election rule
34. election outcome = wynik wyborczy election outcome
35. election procedure = procedura głosowania election procedure
36. election monitor = monitor wyborczy election monitor
38. election race = wyścig wyborczy election race
39. election contest = konkurs wyborczy election contest
40. election promise = obietnica wyborcza election promise
41. election loss = strata wyborcza election loss
election + czasownik
Kolokacji: 80
election results • election comes • election takes • election sees • election goes • election occurs • election gives • election brings • ...
czasownik + election
Kolokacji: 180
election scheduled • seek election • organize elections • influence elections • introduce to elections • elect in the election • ...
przymiotnik + election
Kolokacji: 217
general election • presidential election • parliamentary election • federal election • local election • municipal election • ...
przyimek + election
Kolokacji: 33
through elections • by election • upon one's election • to elections • including elections • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.