BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"education" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

education rzeczownik

rzeczownik + education
Kolokacji: 97
college education • arts education • music education • quality education • sex education • science education • childhood education • ...
education + rzeczownik
Kolokacji: 240
education program • Education Department • education institution • Education Act • education teacher • education class • ...
education + czasownik
Kolokacji: 40
education completes • education begins • education includes • education serves • education takes • ...
czasownik + education
Kolokacji: 145
promote education • provide education • pursue education • include education • support education • offer education • teach education • ...
przymiotnik + education
Kolokacji: 225
high education • secondary education • public education • physical education • formal education • primary education • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 72
  • The national average of what states pay toward public education is 50 percent.
  • Many times you focus only on the problems in public education.
  • But the whole issue of public education is still very much on her mind.
  • The time has come to stand up for public education.
  • He worked in the field of public education for the next 33 years.
  • But public education seems to be playing a part, too.
  • He was also concerned with the effect the war had on public education in the state.
  • Yes, on one level, because I believe public education means exactly that.
  • "But we do need a lot more in the way of public education."
  • K-12 public education is provided through a city school system.
13. tertiary education = szkolnictwo wyższe, wyższa edukacja tertiary education
15. technical education = wykształcenie techniczne technical education
17. general education = wykształcenie ogólne general education
21. musical education = edukacja muzyczna musical education
23. classical education = wykształcenie klasyczne, wykształcenie humanistyczne classical education
28. better education = dobre kształcenie better education
29. free education = bezpłatna edukacja free education
32. good education = dobre wykształcenie good education
34. non-mandatory education = nie-obowiązkowa edukacja non-mandatory education
35. military education = militarne wykształcenie military education
36. best education = najlepsze wykształcenie best education
37. upper education = górne wykształcenie upper education
38. academic education = naukowa edukacja academic education
39. comprehensive education = wszechstronna edukacja comprehensive education
41. junior level education = niższy rangą poziom edukacja junior level education
42. excellent education = doskonałe wykształcenie excellent education
43. secular education = świecka edukacja secular education
44. traditional education = tradycyjna edukacja traditional education
45. modern education = współczesna edukacja modern education
46. proper education = należyta edukacja proper education
47. universal education = powszechna edukacja universal education
48. political education = edukacja polityczna political education
49. international education = międzynarodowa edukacja international education
50. moral education = moralna edukacja moral education
52. advanced education = zaawansowana edukacja advanced education
55. female education = kobiece wykształcenie female education
58. remedial education = nauczanie wyrównawcze (np. uczniów z problemami w nauce) remedial education
60. thorough education = gruntowna edukacja thorough education
61. poor education = kiepska edukacja poor education
62. decent education = całkiem dobra edukacja decent education
64. postsecondary education = postsecondary edukacja postsecondary education
65. limited education = ograniczone wykształcenie limited education
67. broad education = szeroka edukacja broad education
68. national education = krajowa edukacja national education
69. full-time education = edukacja na pełnym etacie full-time education
71. high-quality education = wysokogatunkowa edukacja high-quality education
przyimek + education
Kolokacji: 32
of Education • through education • including education • on education • for education • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.