Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"edition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

edition rzeczownik

rzeczownik + edition
Kolokacji: 145
paperback edition • Anniversary Edition • Deluxe Edition • print edition • Sunday edition • hardcover edition • Morning Edition • ...
edition + rzeczownik
Kolokacji: 22
edition version • edition DVD • edition CD • edition release • editions color • ...
edition + czasownik
Kolokacji: 58
edition contains • edition features • edition appears • edition includes • edition takes • edition comes • edition publishes • ...
czasownik + edition
Kolokacji: 101
edition edited • publish in an edition • appear in the edition • edition is held • win the edition • release in an edition • include editions • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
4. edition is held = edycja odbywa się edition is held
8. release as an edition = zwolnienie jako edycja release as an edition
13. cite in the editions = zacytuj w wydaniach cite in the editions
14. appear on the edition = pojaw się na edycji appear on the edition
  • Now No. 1s was a special edition released in 2006.
  • A special edition was also released on the same day.
  • A second edition of the game was released in 2011.
  • The second edition of the series was released in 1996.
  • A 16th edition was released in the middle of 2009.
  • A second edition of the board game was also released.
  • The first edition of the game was released in 2001.
  • A special edition of the first season was released on May 20, 2008.
  • So far there are no plans to release a special edition.
  • A limited edition has also been released at the same time.
16. keep with any paper edition = trzymaj z jakimkolwiek papierowym wydaniem keep with any paper edition
19. edition is used = edycja jest używana edition is used
26. see the edition = zobacz edycja see the edition
27. edition titled = edycja zatytułowała edition titled
28. host the edition = bądź gospodarzem edycji host the edition
przymiotnik + edition
Kolokacji: 144
limited edition • special edition • late edition • early edition • critical edition • later edition • online edition • subsequent edition • ...
przyimek + edition
Kolokacji: 21
with the edition • at the edition • including editions • through several editions • since the edition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.