"edit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

edit czasownik

edit + rzeczownik
Kolokacji: 33
edit letters • edit books • edit several volumes • edit version • edit this article • edit works • edit the magazine • ...
czasownik + edit
Kolokacji: 3
help edit • allow to edit • continue edit
edit + przyimek
Kolokacji: 26
edited by • edit out • edit for • edited into • edited with • ...
edit + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 29
heavily edited • later edited • edited together • carefully edited • slightly edited • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.