PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"economy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

economy rzeczownik

rzeczownik + economy
Kolokacji: 56
market economy • world economy • fuel economy • U.S. economy • UK economy • state economy • service economy • ...
economy + rzeczownik
Kolokacji: 17
economy minister • economy class • economy car • economy measure • fuel economy standard • ...
economy + czasownik
Kolokacji: 158
economy grows • economy slows • economy recovers • economy expands • economy improves • economy depends • ...
czasownik + economy
Kolokacji: 50
harm one's economy • rebuild one's economy • achieve economies • stimulate the economy • open one's economy • ...
przymiotnik + economy
Kolokacji: 317
local economy • global economy • American economy • political economy • strong economy • weak economy • booming economy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 79
1. local economy = lokalna gospodarka local economy
3. American economy = Amerykańska gospodarka American economy
4. national economy = gospodarka narodowa national economy
7. weak economy = słaba gospodarka weak economy
8. booming economy = rozwijająca się gospodarka booming economy
9. Soviet economy = Radziecka gospodarka Soviet economy
11. regional economy = regionalna gospodarka regional economy
12. sluggish economy = gospodarka w zastoju sluggish economy
14. European economy = gospodarka europejska European economy
15. German economy = Niemiecka gospodarka German economy
16. overall economy = ogólna gospodarka overall economy
17. Russian economy = Rosyjska gospodarka Russian economy
18. agricultural economy = ekonomia rolnictwa agricultural economy
19. industrial economy = ekonomia przemysłu industrial economy
20. healthy economy = zdrowa gospodarka healthy economy
21. modern economy = nowoczesna gospodarka modern economy
22. entire economy = cała gospodarka entire economy
23. Asian economy = Azjatycka gospodarka Asian economy
24. large economy = duża gospodarka large economy
25. new economy = nowa ekonomia new economy
26. British economy = Brytyjska gospodarka British economy
27. Chinese economy = Chińska gospodarka Chinese economy
28. capitalist economy = gospodarka kapitalistyczna capitalist economy
29. rural economy = gospodarka wiejska rural economy
30. robust economy = silna gospodarka robust economy
31. major economy = ważna gospodarka major economy
32. real economy = prawdziwa gospodarka real economy
33. mixed economy = gospodarka mieszana mixed economy
34. poor economy = kiepska gospodarka poor economy
35. international economy = międzynarodowa gospodarka international economy
36. big economy = duża gospodarka big economy
37. stagnant economy = gospodarka w stanie zastoju stagnant economy
38. socialist economy = socjalistyczna gospodarka socialist economy
39. whole economy = cała gospodarka whole economy
40. Western economy = Zachodnia gospodarka Western economy
41. free market economy = gospodarka wolnorynkowa free market economy
42. Mexican economy = Meksykańska gospodarka Mexican economy
43. open economy = otwarta gospodarka open economy
44. underground economy = szara strefa (w gospodarce) underground economy
45. advanced economy = rozwinięta gospodarka advanced economy
46. troubled economy = przeżywająca trudności gospodarka troubled economy
47. competitive economy = gospodarka konkurencyjna competitive economy
48. bad economy = zła gospodarka bad economy
49. fragile economy = krucha gospodarka fragile economy
50. developed economy = gospodarka rozwinięta developed economy
51. Argentine economy = Argentyna gospodarka Argentine economy
52. depressed economy = przygnębiona gospodarka depressed economy
53. Indian economy = Indyjska gospodarka Indian economy
54. knowledge-based economy = gospodarka oparta na wiedzy knowledge-based economy
55. French economy = Francuska gospodarka French economy
56. stable economy = stabilna gospodarka stable economy
57. vibrant economy = żywa gospodarka vibrant economy
58. second-largest economy = drugi-duży gospodarka second-largest economy
59. fastest-growing economy = najszybciej rosnący gospodarka fastest-growing economy
60. Korean economy = Koreańska gospodarka Korean economy
61. current economy = obecna gospodarka current economy
62. dynamic economy = gospodarka dynamiczna dynamic economy
63. agrarian economy = gospodarka zwolennika reformy rolnej agrarian economy
64. good economy = dobra gospodarka good economy
65. prosperous economy = dobrze prosperująca gospodarka prosperous economy
66. Canadian economy = Kanadyjska gospodarka Canadian economy
67. sustainable economy = gospodarka nienaruszająca równowagi ekologicznej sustainable economy
68. better fuel economy = lepsze małe zużycie paliwa better fuel economy
69. great economy = świetna gospodarka great economy
70. old economy = gospodarka oparta na przemyśle ciężkim old economy
71. green economy = zielona gospodarka green economy
72. informal economy = gospodarka nieformalna informal economy
73. Brazilian economy = Brazylijczyk gospodarka Brazilian economy
74. shaky economy = niestabilna gospodarka shaky economy
75. private economy = prywatna gospodarka private economy
76. slow economy = wolna gospodarka slow economy
77. Cuban economy = Kubańska gospodarka Cuban economy
78. false economy = pozorna oszczędność false economy
79. African economy = Afrykańska gospodarka African economy
przyimek + economy
Kolokacji: 18
about the economy • on the economy • over the economy • into the economy • of the economy • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.