"economics" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

economics rzeczownik

rzeczownik + economics
Kolokacji: 22
home economics • economics of piracy • business economics • market economics • development economics • ...
economics + rzeczownik
Kolokacji: 34
economics professor • economics department • Economics Political Science • Economics Minister • economics degree • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
  • Four years ago, he was an economics professor who had never held a government job outside his local school board.
  • His father, Steven, was once an economics professor at the university.
  • He became a management science and economics professor at Iowa.
  • He had a precise way of speaking, just like an economics professor.
  • He remained an economics professor at Columbia until his retirement in 1967.
  • I know an economics professor in Austrailia that's going to be very.
  • "We have a historic chance," the one-time economics professor said about both his company and country.
  • The two men have been economics professors, finance ministers and bank officials.
  • He became an economics professor at the University of Indonesia.
  • Previously he was an economics professor at the University of Nebraska.
5. economics degree = stopień naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych economics degree
economics + czasownik
Kolokacji: 7
economics spread • economics make • economics dictate • economics work • economics play • ...
czasownik + economics
Kolokacji: 23
study economics • teach economics • receive in economics • earn in economics • graduate in economics • ...
przymiotnik + economics
Kolokacji: 54
international economics • supply-side economics • Keynesian economics • agricultural economics • classical economics • ...
przyimek + economics
Kolokacji: 18
about economics • of Economics • in economics • on economics • to economics • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.