BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"easy" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

easy przymiotnik

easy + rzeczownik
Kolokacji: 296
easy way • easy access • easy task • easy target • easy reach • easy chair • easy answer • easy prey • easy solution • easy route • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 66
1. easy way = łatwa droga easy way
2. easy access = łatwy dostęp easy access
3. easy task = łatwe zadanie easy task
4. easy target = łatwy cel easy target
5. easy reach = łatwy zasięg easy reach
6. easy chair = głęboki fotel easy chair
7. easy victory = łatwe zwycięstwo easy victory
8. easy answer = łatwa odpowiedź easy answer
9. easy prey = łatwa ofiara easy prey
10. easy solution = łatwe rozwiązanie easy solution
11. easy route = łatwa trasa easy route
12. easy smile = niewymuszony uśmiech easy smile
13. easy thing = łatwa rzecz easy thing
14. easy decision = łatwa decyzja easy decision
15. easy part = łatwa część easy part
16. easy job = łatwa praca easy job
17. easy money = łatwe pieniądze, łatwy zarobek easy money
18. easy matter = łatwa sprawa easy matter
19. easy place = łatwe miejsce easy place
20. easy time = łatwy czas easy time
21. easy life = łatwe życie easy life
22. easy distance = łatwa odległość easy distance
23. easy path = łatwa droga easy path
24. easy Mark = łatwy Mark easy Mark
25. easy shot = łatwy strzał easy shot
26. easy manner = swobodny sposób bycia easy manner
27. easy choice = łatwy wybór easy choice
28. easy trip = łatwa podróż easy trip
29. easy walk = łatwy spacer easy walk
30. easy ride = łatwizna, bułka z masłem easy ride
31. easy step = łatwy krok easy step
32. easy picking = łatwe wybieranie easy picking
33. easy question = łatwe pytanie easy question
34. easy game = naiwniak, jeleń, ktoś kto łyka wszystko jak młody pelikan easy game
35. easy basket = łatwy kosz easy basket
36. easy option = łatwa opcja easy option
37. easy one = łatwy easy one
38. easy man = łatwy człowiek easy man
39. easy method = łatwa metoda easy method
40. easy passage = łatwe przejście easy passage
41. easy feat = łatwy wyczyn easy feat
42. easy Grace = łatwa Gracja easy Grace
43. easy listening = lekka muzyka easy listening
44. easy work = łatwa praca easy work
45. easy transition = łatwe przejście easy transition
46. easy sell = łatwy sprzedawać easy sell
47. easy pace = łatwe tempo easy pace
48. easy availability = łatwa dostępność easy availability
49. easy road = łatwa droga easy road
50. easy day = łatwy dzień easy day
51. easy movement = łatwy ruch easy movement
52. easy term = łatwy termin easy term
53. easy credit = łatwy kredyt easy credit
54. easy reading = łatwe czytanie easy reading
55. easy laugh = łatwy śmiech easy laugh
56. easy stride = łatwy krok easy stride
57. easy explanation = łatwe wyjaśnienie easy explanation
58. easy familiarity = łatwa znajomość easy familiarity
59. easy winner = łatwy zwycięzca easy winner
60. easy fix = łatwa działka easy fix
61. easy mean = łatwy oznaczać easy mean
62. easy charm = łatwy czar easy charm
63. easy case = łatwy przypadek easy case
64. easy course = łatwy kurs easy course
65. easy identification = łatwa identyfikacja easy identification
66. easy layup = łatwy layup easy layup
czasownik + easy
Kolokacji: 18
rest easy • look easy • come easy • go easy • make easy • sound easy • prove easy • feel easy • ...
przysłówek + easy
Kolokacji: 55
relatively easy • fairly easy • far easier • pretty easy • surprisingly easy • ...
easy + przyimek
Kolokacji: 12
easy for • easy on • easy with • easy to • easy in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.