"east" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

east rzeczownik

rzeczownik + east
Kolokacji: 35
South East • North East • Canada East • Fillmore East • Hockey East • ...
east + rzeczownik
Kolokacji: 263
East Coast • East Germany • East Village • East Africa • East River • East Hampton • East Prussia • East Asia • East Side • East Timor • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 88
1. East Coast = Wybrzeże wschodnie East Coast
2. East Germany = Wschodnie Niemcy, NRD East Germany
4. East Africa = Afryka Wschodnia East Africa
5. East River = East River (cieśnina Oceanu Atlantyckiego w Nowym Jorku) East River
6. East Hampton = Wschód Hampton East Hampton
7. East Prussia = Prusy Wschodnie East Prussia
8. East End = East End East End
9. East Asia = Azja Wschodnia East Asia
10. East Side = Wschodnia część Manhattanu East Side
11. East Timor = Timor Wschodni (państwo w Archipelagu Malajskim) East Timor
12. East Anglia = Anglia Wschodnia (kraina geograficzno-historyczna w Anglii) East Anglia
13. East Harlem = Wschód Harlem East Harlem
14. East Berlin = Berlin Wschodni East Berlin
15. East London = East London (miasto w RPA) East London
16. East Jerusalem = Wschód Jerozolima East Jerusalem
17. East Sussex = wschodnie Sussex East Sussex
19. East German = Niemiec z NRD East German
20. East Indies = Holenderskie Indie Wschodnie East Indies
21. East Midlands = East Midlands East Midlands
22. East Orange = Wschód pomarańcza East Orange
23. East Meadow = Wschód Łąka East Meadow
24. East Lansing = Wschód Lansing East Lansing
25. East Texas = Wschód Teksas East Texas
26. East Brunswick = Wschód Brunszwik East Brunswick
27. East Tennessee = Wschód Tennessee East Tennessee
28. East Hartford = Wschód Hartford East Hartford
29. East Java = Wschód Java East Java
30. East Division = Wschód Podział East Division
31. East Riding = Wschód Jazda Konna East Riding
32. East Bay = Wschód Zatoka East Bay
33. East Street = Wschód Ulica East Street
34. North East England = Północny wschód Anglia North East England
35. East Room = Wschód Pokój East Room
36. Dutch East Indies = Holenderskie Indie Wschodnie Dutch East Indies
37. East Carolina = Wschód Carolina East Carolina
38. East Broadway = Wschód Broadway East Broadway
39. East Bengal = Wschód Bengal East Bengal
40. East St. Louis = Wschód St. Louis East St. Louis
41. Upper East Side = Górny wschodnia część Manhattanu Upper East Side
42. East West Germany = Wschód Niemcy Zachodnie East West Germany
43. East Main Street = Wschód ulica główna East Main Street
44. East Wing = Wschód Skrzydło East Wing
45. East India Company = Wschód Indie Spółka East India Company
46. Big East tournament = Duży Wschód turniej Big East tournament
47. Middle East unrest = Bliskowschodni niepokój Middle East unrest
48. East China Sea = Morze Wschodniochińskie East China Sea
49. South East Asia = Południowy wschód Azja South East Asia
50. Big East Conference = Duży Wschód Konferencja Big East Conference
51. East Coast Main Line = Wybrzeże wschodnie magistrala kolejowa East Coast Main Line
52. East Hanover = Wschód Hanower East Hanover
53. Lower East Side = Niższy wschodnia część Manhattanu Lower East Side
54. East New York = Wschód Nowy Jork East New York
55. East West Coast = Wschód wybrzeże zachodnie East West Coast
56. East Hill = Wschód Wzgórze East Hill
57. East Third Street = Wschód Trzecia Ulica East Third Street
58. Netherlands East Indies = Holenderskie Indie Wschodnie Netherlands East Indies
59. East Branch = Wschód Gałąź East Branch
60. East bloc = Wschód blok East bloc
61. East Windsor = Wschód Windsor East Windsor
62. East Carolina University = Wschód Carolina Uniwersytet East Carolina University
63. East Boston = Wschód Boston East Boston
64. East Europe = Wschód Europa East Europe
65. East Yorkshire = Wschód Yorkshire East Yorkshire
66. East Lothian = Wschód Lothian East Lothian
67. East Flanders = Wschód Flandria East Flanders
68. East Kilbride = Wschód Kilbride East Kilbride
69. South East Queensland = Południowy wschód Queensland South East Queensland
70. East Haven = Wschód Schronienie East Haven
71. East Elmhurst = Wschód Elmhurst East Elmhurst
72. East Beirut = Wschód Bejrut East Beirut
73. East Fife = Wschód Piszczałka East Fife
74. South East London = Południowy wschód Londyn South East London
75. East Region = Wschód Region East Region
76. East Greenwich = Wschód Greenwich East Greenwich
77. Dutch East India Company = Holenderski Wschód Indie Spółka Dutch East India Company
78. East Cape = Wschód Prowincja Przylądkowa East Cape
79. East India = Wschód Indie East India
80. East Norwich = Wschód Norwich East Norwich
81. East Bank = Wschód Bank East Bank
82. East Lyme = Wschód Lyme East Lyme
83. East Rockaway = Wschód Rockaway East Rockaway
84. British East India Company = Brytyjski Wschód Indie Spółka British East India Company
85. East Asian = Wschodnioazjatycki East Asian
86. East Chicago = wschodnie Chicago East Chicago
87. East European = Wschodnioeuropejski East European
88. East Fork = Wschód Widelec East Fork
east + czasownik
Kolokacji: 28
East wins • East plays • East leads • East shifts • East returns • East meets • ...
czasownik + east
Kolokacji: 30
serve in the Middle East • send to 7th East • win the National East • find in the Middle East • travel to the Middle East • ...
przymiotnik + east
Kolokacji: 5
American Football East • MIDDLE EAST • far East • near East • mysterious East
przyimek + east
Kolokacji: 15
between East • near East • at East • of the East • by East • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.