Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"duty" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

duty rzeczownik

rzeczownik + duty
Kolokacji: 109
guard duty • customs duty • import duty • patrol duty • jury duty • garrison duty • occupation duty • escort duty • combat duty • ...
duty + rzeczownik
Kolokacji: 33
duty officer • duty station • duty roster • duty assignment • duty cycle • ...
duty + czasownik
Kolokacji: 49
duty includes • duty requires • duty calls • duty takes • duty involves • ...
czasownik + duty
Kolokacji: 132
assume duties • assign duties • impose duties • share duties • handle duties • pay duty • perform one's duties • carry out one's duties • ...
przymiotnik + duty
Kolokacji: 209
active duty • military duty • administrative duty • official duty • fiduciary duty • double duty • civic duty • primary duty • vocal duty • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
  • They may be held on active duty for up to two years.
  • "I would like you to go off active duty for the next few hours."
  • He was also on active military duty during the season.
  • However by 1925 they were no longer on active duty.
  • Maybe he'd learn better when he got back on active duty.
  • I don't think you pay everyone on active duty a lot less.
  • Today, the number on active duty is 4,300, and many of them have brought their families.
  • She had been on active duty for only a short while.
  • Only three of those were ever kept on active duty.
  • They can be called on for much longer active duty by the President.
2. military duty = obowiązek służby wojskowej military duty
3. official duty = obowiązek służbowy official duty
5. double duty = podwójna funkcja; podwójna rola; podwójny obowiązek; dwojakie zadanie double duty
6. fiduciary duty = powiernik obowiązek fiduciary duty
7. civic duty = obowiązek obywatelski civic duty
8. primary duty = główny obowiązek primary duty
9. vocal duty = wokalny obowiązek vocal duty
10. special duty = cło specjalne special duty
11. public duty = obywatelski obowiązek public duty
12. new duty = nowy obowiązek new duty
13. religious duty = religijny obowiązek religious duty
15. main duty = główny obowiązek main duty
16. legal duty = zobowiązanie cywilne legal duty
17. regular duty = regularny obowiązek regular duty
18. normal duty = normalny obowiązek normal duty
19. important duty = ważny obowiązek important duty
20. moral duty = moralny obowiązek moral duty
21. temporary duty = chwilowy obowiązek temporary duty
22. international duty = międzynarodowy obowiązek international duty
23. ceremonial duty = ceremoniał obowiązek ceremonial duty
24. sacred duty = święty obowiązek sacred duty
25. heavy duty = ciężki obowiązek heavy duty
26. patriotic duty = patriotyczny obowiązek patriotic duty
27. creative duty = twórczy obowiązek creative duty
28. high duty = wysoki obowiązek high duty
29. specific duty = cło specyficzne specific duty
30. general duty = ogólny obowiązek general duty
31. professional duty = zawodowy obowiązek professional duty
32. constitutional duty = obowiązek wynikający z konstytucji constitutional duty
33. statutory duty = obowiązki ustawowe statutory duty
34. domestic duty = wewnętrzny obowiązek domestic duty
35. similar duty = podobny obowiązek similar duty
36. light duty = obowiązek światła light duty
37. extra duty = dodatkowy obowiązek extra duty
38. certain duty = pewny obowiązek certain duty
39. daily duty = codzienny obowiązek daily duty
40. pastoral duty = sielanka obowiązek pastoral duty
41. full duty = cło w pełnej wysokości full duty
42. managerial duty = kierowniczy obowiązek managerial duty
43. judicial duty = sądowy obowiązek judicial duty
przyimek + duty
Kolokacji: 30
off duty • on duty • of duty • for duty • to duty • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.