"drive" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drive rzeczownik

rzeczownik + drive
Kolokacji: 152
disk drive • Riverside Drive • line drive • test drive • sex drive • petition drive • wheel drive • touchdown drive • opening drive • ...
drive + rzeczownik
Kolokacji: 46
drive system • drive vehicle • drive shaft • drive north • drive train • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. drive system = system napędowy drive system
2. drive vehicle = pojazd napędowy drive vehicle
3. drive shaft = wał napędowy, wał pędny drive shaft
4. drive north = północ napędowa drive north
5. drive train = układ napędowy, linia napędu drive train
6. drive south = południe napędowe drive south
7. drive unit = zespół napędowy drive unit
drive + czasownik
Kolokacji: 42
drive takes • drive ends • drive goes • drive begins • drive comes • ...
czasownik + drive
Kolokacji: 40
launch fund-raising drive • lead a drive • take a drive • hit a drive • make the drive • ...
przymiotnik + drive
Kolokacji: 170
hard drive • long drive • short drive • four-wheel drive • floppy drive • all-wheel drive • two-hour drive • external drive • final drive • ...
przyimek + drive
Kolokacji: 18
within a drive • at Riverside Drive • during the drive • along the drive • on the drive • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.