"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink czasownik

drink + rzeczownik
Kolokacji: 84
drink water • drink beer • drink coffee • drink wine • drink tea • drink alcohol • drink fluids • drink milk • drink champagne • drink juice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
(1) water, urine
Kolokacji: 2
(2) beer, ale, Guinness, lager
Kolokacji: 4
(5) milk, formula
Kolokacji: 2
(6) juice, blood, song
Kolokacji: 3
(8) bottle, glass, vessel
Kolokacji: 3
  • Sometimes I would get up and drink a glass of water.
  • I don't think they would drink a glass of it.
  • I took two and drank half a glass of water.
  • They drank a glass each and went back to the table.
  • He could drink a glass of water and smile at the same time.
  • I drank a glass of red that seemed to go well with the food.
  • But everybody can't drink a glass of wine a day.
  • Let us go to your house and drink a glass of wine.
  • Drink a glass of water before a meal and you'll feel full up.
  • So I believe we may drink a glass of wine to it.
3. drink vessels = statki napoju drink vessels
(10) lot, fill, hemlock, deal
Kolokacji: 4
(13) health, way, buddy
Kolokacji: 3
(14) poison, drug
Kolokacji: 2
(15) toast, draught
Kolokacji: 2
(16) fountain, establishment
Kolokacji: 2
(17) seawater, rainwater
Kolokacji: 2
(18) Gatorade, Budweiser
Kolokacji: 2
(19) absinthe, vinegar
Kolokacji: 2
czasownik + drink
Kolokacji: 21
start drinking • begin drinking • stop drinking • want to drink • go to drink • ...
drink + przyimek
Kolokacji: 30
drink up • drink down • drink from • drink during • drink at • ...
drink + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
drink heavily • drink deeply • drink together • drink deep • drink greedily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.