ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"drink" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drink czasownik

drink + rzeczownik
Kolokacji: 84
drink water • drink beer • drink coffee • drink wine • drink tea • drink alcohol • drink fluids • drink milk • drink champagne • drink juice • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
(1) water, urine
Kolokacji: 2
(2) beer, ale, Guinness, lager
Kolokacji: 4
(5) milk, formula
Kolokacji: 2
(6) juice, blood, song
Kolokacji: 3
2. drink quantities = ilości napoju drink quantities
  • He would drink all the time and ignore Susana's complaints.
  • It isn't guys with maxed-out credit cards who drink beer and watch sports all the time.
  • "That's as much a failure to me as somebody who drinks all the time."
  • He must have been drinking all the time, but he seemed to be under control.
  • He was beating on me most the time, and drinking all the time.
  • "People are going to think before they drink the next time."
  • I drank all the time in the service, we all did.
4. drink things = rzeczy napoju drink things
(8) bottle, glass, vessel
Kolokacji: 3
(10) lot, fill, hemlock, deal
Kolokacji: 4
(13) health, way, buddy
Kolokacji: 3
(14) poison, drug
Kolokacji: 2
(15) toast, draught
Kolokacji: 2
(16) fountain, establishment
Kolokacji: 2
(17) seawater, rainwater
Kolokacji: 2
(18) Gatorade, Budweiser
Kolokacji: 2
(19) absinthe, vinegar
Kolokacji: 2
czasownik + drink
Kolokacji: 21
start drinking • begin drinking • stop drinking • want to drink • go to drink • ...
drink + przyimek
Kolokacji: 30
drink up • drink down • drink from • drink during • drink at • ...
drink + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 46
drink heavily • drink deeply • drink together • drink deep • drink greedily • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.